EPS PRODUŽIO ROK DOSPEĆA RAČUNA ZA OKTOBAR

„Elektroprivreda Srbije“ produžila je rok dospeća računa za električnu energiju za domaćinstva za oktobar 2023. godine do 30. novembra. Iako je situacija sa dostavom računa normalizovana, EPS na ovaj način želi da izađe u susret i građanima omogući dodatno vreme da izmire svoje obaveze i ostvare pravo na popust od 5 odsto za redovno plaćanje.

Građanima je na raspolaganju i portal „ Uvid u račun“ “ (https://portal.eps.rs/) koji se nalazi na sajtu „Elektroprivrede Srbije“. Portal je namenjen svim kupcima na garantovanom snabdevanju,  pokrenut je 1. novembra i rezultat je modernizacije i unapređenja poslovnog sistema EPS. Omogućava brz i jednostavan pristup e-računu odmah po formiranju, kao i bezbedno i brzo plaćanje bez odlaska u poštu ili banku. Tu mogućnost do sada je iskoristilo više od 242.000 korisnika.

Related posts

Leave a Comment