PRVI SLUČAJEVI LAJKOVČANKI ŽRTAVA NASILJA KOJE TRAŽE POMOĆ UDRUŽENJA HAJR

 

Tokom dve sedmice od otvaranja Kancelarije Udruženja žrtava nasilja “Hajr” u Lajkovcu, već nekoliko Lajkovčanki koje su žrtve nasilja zatražilo je pomoć i podršku. Dok su se pojedine žrtve nasilja javile raspoloživim kontaktima u Lajkovcu i dobile prvenstveno pravnu pomoć, druge su zaobišle lokal i odlučile su se za direktan kontakt sa predsednicom udruženja Hajrijom Ramadani.

O prvim koracima i prvim slučajevima žrtava nasilja koje su zatražile pomoć i podršku, za portal LAJKOVAC NA DLANU, predsednica Udruženja HAJR kaže:

“Nakon otvaranja kancelarije Udruženja žrtava nasilja Hajr u Lajkovcu 11. juna, za sada smo imali dva direktna poziva od žena koje žive na teritoriji Lajkovca.

Već sutradan smo imali poziv od žene koja već tri godine trpi nasilje, fizičko, ekonomsko, psihičko , od strane zakonitog muža koji ju nedelju dana pre tog poziva isterao iz kuće, uzeo ključ I zabranio joj ulazak u kuću, zaplenio lične stvari, a prethodno je i fizički zlostavljao. Obzirom da je hronični bolesnik, nije imala ni lekove, ni terapiju koju mora redovno da prima. Obratila se policiji za pomoć, pa je uzela iz kuće lične stvari i  snašla se privremeno za smeštaj, ali u lošim uslovima i to bez kreveta, posteljine, sredstva za higijenu, bez ičega…

Kako je nezaposlena, isterana iz kuće bez ičega, dobri ljudi su joj pre obraćanja nama pronašli neki mali posao u Lajkovcu, kako bi imala bilo kakva primanja, što joj je svakako nedovoljno da bi za početak plaćala stan, jer nema ama baš ništa.

Po obraćanju Udruženju , kako nije znala svoja prava kome ikako, kojim institucijama može da se obrati za pomoć, uputili smo je na Centru za socijalni rad Lajkovac, gde je dobila informaciju da može da dobije jednokratnu novčanu pomoć i takođe pomoć u vidu besplatne nadoknade za lekove .

Takođe je bila ponovo u policiji na razgovoru, zbog uznemiravanja daljeg od strane supruga.

Uputili smo je i u Crveni krst, gde je dobila posteljinu , ćebe I higijenski paket i sve što Crveni krst bude u mogućnosti obezbediće joj se.

Nakon toga je dobila besplatnu pravnu pomoć i od advokata i u opštini od pravnika. Obzirom da je ostala bez ičega i na ulici i da joj je potreban smeštaj, za koji se sama privremeno snašla a koji nije adekvatan, a da nema gde da se skloni, obratili smo se za pomoć opštini koja za sada nema mogućnost da pomaže u vidu smeštaja za ovakve slučajeve, već samo smo u mogućnosti da joj nađemo krevet a mi takođe ovde nemamo sredstava da bi joj pomogli , radimo na tome da joj obezbedimo; odeću , obuću, i sve što joj treba da bi joj se pomoglo sa osnovnim potrebštinama.

Druga žena vodi pred sudom pravno – ekonomski spor sa drugim licem. Obratila nam se za pomoć, a kako mi kao udruženje rešavamo i institucionalno nasilje, uputili smo je advokatu, na dalje ćemo ispratiti i njen spor i biti tu za svaku vrstu pomoći.

U okviru rada Udruženja postoji i niz drugih aktivnosti.

Pored ostalog ćemo potpisati Protokol o saradnji sa Crvenim krstom Lajkovac i drugim institucijama.

Od 18 do 20. juna, imali smo obuku – trening o primeni Rodnoodgovornog budžetiranja i praćenju primena ROB-a u budžetima na lokalnom nivou, gde ćemo kao udruženje imati priliku da učestvujemo u raspodeli budžeta za naredni kvartal tj sledeću godinu. Rodno-odgovorno budžetiranje je obaveza lokalne samouprave koja proističe iz Zakona o budžetu, po kome u optinskoj kasi za 2020.godinu mora da se odvoje određena sredstva za projekte rodne ravnopravnosti. Na obuci su učestvovali predsednica udruženja Hajrija Ramadani i koordinatori udruženja iz drugih gradova . Trenerski tim su činile međunarodno priznate ekspertkinje u oblasti rodno odgovornog budžetiranja Aleksandra Vladisavljević i Sanja Nikolin. Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) pruža tehničku i ekspertsku podršku svim institucijama uključenim u proces uvođenja ROB-a tokom celokupnog godišnjeg ciklusa, počevši od donošenja godišnjeg Plana za uvođenje ROB-a, do usvajanja budžeta Republike Srbije i APV za narednu godinu.

Kako je zaključak da mnoge žene i ovde u Lajkovcu, iz pre svega ekonomskih razloga, jer nemaju gde i kod koga da se sklone, trpe nasilje ; psihičko , fizičko …ekonomsko, seksualno.. . vidi se da nasilja ima, ali da u sprečavanju, pomoći žrtvama nedostaje jedan ozbiljan mehanizam gde bi se uključile odmah institucije i pomogle onima koje nemaju gde da se sklone i koje nemaju ko da im pomogne, koje nemaju posao i sredstva da bi se sklonile od nasilja i nasilnika.

Kada se nasilje dogodi i smatrate da ste ugroženi , vi, deca, porodica, stara lica, pojednci, bilo da je ono ; fizičko, psihičko, ekonomsko , seksualno, institucionalno… pored naših telefona putem kojih možete da dobijete informacije i podršku i kome se treba obratiti odmah za pomoć, uvek se prvo obraćate policiji I Centru za socijalni rad na teritoriji opštine gde se nasilje dogodilo, odnosno gde živite.

Ukoliko neko može da pomogne Udruženju žrtava nasilja Hajr, bilo novčano kako bi se obezbedila prva pomoć onima kojima je potrebna ili u vidu donacija ; odeće , obuće , higijenskog pribora, namirnica, nameštaja , smeštaja, za decu, svih osnovnih sredstava koja trebaju ; igračke, odeća, obuća, knjige, pribor za školu … molimo vas da se obratite Udruženju na sledeće brojeve telefona:

Predsednica Udruženja žrtava nasilja Hajr
Hajrija Ramadani 064/482-9599

Koordinator za Lajkovac
Aleksandra Pilipović 064/ 501 – 0292

Takođe možete kontaktirati i našu podršku, novinara Snežanu Bilić 064/ 296 – 0383.

SOS broj: 064/ 482 9599

Molim žene da se odvaže i da nam se jave.”

Udruženje žrtava nasilja “Hajr” sa sedištem u Beogradu osnovano je pre nešto više od tri godine, sa ciljem da se osnaže žrtve nasilja, da se zaštite njihova ljudska prava i da im se pomogne u rešavanju problema sa kojima se susreću.

Sudeći po prve dve sedmice, kako se i pretpostavljalo, postojala je realna potreba za otvaranjem jedne ovakve kancelarije.

Žrtve nasilja kojima je potrebna pomoć i svi koji žele da doprinesu funkcionisanju novootvorene kancelarije u Lajkovcu, mogu se javiti na broj 064/ 501 – 0290.

Related posts