REHABILITACIJA U IVANJICI ONKOLOŠKIH BOLESNIKA DEČIJEG UZRASTA

Deca do 18 godina koja su obolela od neke onkološke bolesti imaju pravo na produženu rehabilitaciju, odnosno banju, na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje jednom u svakoj kalendarskoj godini u prvih 5 godina nakon postavljanja dijagnoze.

Predlog za upućivanje na produženu rehabilitaciju daje izabrani pedijatar uz mišljenje tri lekara specijalista pedijatrije iz zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u kojoj se osigurano lice leči.

Deca imaju pravo na pratioca tokom rehabilitacije, koja traje 21 dan i sprovodi se u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Ivanjica, koja ima sve uslove i najviše standarde za rehabilitaciju (stručno medicinsko osoblje, dijagnostičke aparate, klimatske i meterološke uslove, vazduh bez zagađenja, idealna nadmorska visina i dr.).

Cilj rehabilitacije je jačanje imuniteta tj. opšte otpornosti, jačanje opšte fizičke kondicije, osnaživanje psihološke stabilnosti dece, kao i opuštanje, zabavaljanje, podsticanje kreativnog izražavanja i pozitivnosti, izjavio je Milan Vilotić, v.d. direktora Filijale RFZO Valjevo.

Related posts

Leave a Comment