OD 1. SEPTEMBRA I ZA LAJKOVAČKE OSNOVCE ZABRANA KORIŠĆENJA MOBILNIH TELEFONA

Na osnovu dopisa Ministarstva prosvete i Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, direktorka OŠ “Mile Dubljević” Lajkovac Biljana Žujović donela je Odluku o zabrani korišćenja mobilnih telefona učenicima za vreme trajanja časova i svih odmora tokom nastavnog dana, koja će se primenjivati od 1. septembra.

Odluci su prethodile preduzete aktivnosti prikupljanja informacija o stavu roditelj po ovom pitanju. Savet roditelja je većinski podržao inicijativu, a Školski odbor jednoglasno. Inicijativa je jednoglasno podržana i od strane Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije i većinski od strane nastavnog osoblja škole.

Shodno odluci o zabrani korišćenja mobilnih telefona  u matičnoj školi u Lajkovcu i svim Izdvojenim odeljenjima, škola je donela i interni akt, kojim se propisuje način upotrebe mobilnog telefona tokom nastavnog dana.

(foto: iostudionews.it)

Zabrana korišćenja mobilnih telefona je uvedena kao mera prevencije u cilju sprečavanja digitalnog nasilja i drugih neprimerenih sadržaja koji mogu loše uticati na ponašanje učenika, a njen cilj je razvijanje osećaja drugarstva i empatije među učenicima.

Svakom učeniku će biti omogućeno da se uvek, kada za tim postoji opravdana potreba javi roditeljima sa jedinstvenog broja telefona koji će biti dostupan i roditeljima ukoliko budu imali potrebu da svoje dete informišu o nečemu prioritetnom.

Za kršenje zabrane taksativno su predviđeni koraci koje će škola preduzeti, a učenici i roditelji se o tome bliže mogu informisati na sajtu škole.

Related posts

Leave a Comment