USKORO PRIJAVE ZA 10.000 DINARA ZA DECU  

Kako su nadležni ranije najavili, roditeljima u Srbiji će ove godine biti pružena jednokratna finansijska pomoć od 10.000 dinara za svako dete do 16 godina starosti. Pomoć od 10.000 dinara biće pružena roditeljima i za decu stariju od 16 godina koja ranije nisu dobila novac za mlade i na taj način biće rešen problem one dece koja su imala manje od 16 godina kada su isplaćivane mere podrške mladima, a sada imaju više od 16 godina.

Prijava za ovu vrstu nove pomoći države biće moguća od 20. avgusta do 20. septembra, elektronski, preko portala Uprave za trezor.

Slično kao i sa ranijim oblicima pomoći, i ovaj put majke treba da unesu broj lične karte i svoj matični broj, matični broj za svako dete i da izaberu banku u kojoj žele da im pomoć bude isplaćena.

Prijava će biti moguća i za samohrane očeve, koji će, osim pomenutih podataka, morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam obavlja roditeljsko pravo.

Kada je reč o starateljima, takođe će biti neophodno da podnesu digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.

Jednokratnu finansijsku pomoć države u iznosu od 10.000 dinara nakon prijave može dobiti svako dete koje je državljanin Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon toga, a pomoć od 10.000 dinara planirana je i za decu stariju od 16 godina koja nisu dobila novac za mlade.

Primaocima novčane socijalne pomoći 10.000 dinara biće automatski isplaćeno.

Novac će na račune građana krenuti da leže od 25. septembra, odnosno do 1. oktobra.

Vlada očekuje da će se prijaviti oko 1.000.190 dece i da će u ovu svrhu biti izdvojeno oko 12 milijardi dinara.

Illustration (Photo: Borislav Bajkic/shutterstock.com)

Related posts

Leave a Comment