PRVO LETNJE ZASEDANJE LOKALNOG PARLAMENTA

Predsednik Skupštine opštine Lajkovac Nenad Džajević zakazo je 23. po redu u aktuelnom sazivu sednicu lokalnog parlamenta za petak 30. juna sa početkom u 9 časova.

Na dnevnom redu junskog zasedanja lokalnog parlamenta je 13 tačaka, među kojima je naznačajnija Nacrt Odluke o Drugom rebalansu budžeta, sa pratećim odlukama.

Na prvom letnjem zasedanju skupštine uobičajeno je da se usvaja Prvi rebalans budžeta. Ovoga puta je to Drugi rebalans, jer je pre mesec dana usvojen iznuđeni rebalans budžeta, zbog toga što je opština Lajkovac dobila sredstava na konkursu Ministarstva privrede za izgradnju ulice Petra Bojovića. S obzirom na činjenicu da Opština u toj izgradnji učestvuje sa 50 posto, bilo je neophodno „prepakovati“ određena sredstva i tako opredeliti novac za ulicu Petra Bojovića.

Uobičajeno za ovo doba kalendarske i bufžetske godine, na dnevnom redu je i Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Lajkovac za 2022. godinu. Novac planiran prethodne godine utrošen je po planu, a izveštaj državne revizorske institucije je pozitivan, bez čega se završni račun ne može ni usvojiti: „To je još jedan dokaz da opština Lajkovac radi kako treba i po zakonu.“, zaključio je predsednik opštine Andrija Živković, nakon što je Opštinsko veće dalo zeleno svetlo  na Odluku Završnom računu budžeta za prošlu godinu.

Pred odbornicima će se naći i Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa poslovanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Eko Tamnava“ Ub, sa Finansijskim izveštajem za 2022. godinu.

Kao prateća odluka uzrokovana rebalansom budžeta, Druge izmene i dopune pretrpeće Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu.

Odbornici treba da daju saglasnost i na Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Lajkovac.

Na dnevnom redu je i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Lajkovac za ovu godinu i Program raspodele sredstava od naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta opštine Lajkovac za 2023. godinu.

Odbornici će razmatrati i Druge izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradska čistoća“ za 2023. godinu sa Programom korišćenja subvencija, Odluku o pribavljanju u javnu svojinu opštine Lajkovac nepokretnosti za potrebe proširenja deponije JP „Gradska čistoća“.

Po realizovanom konkursu, odbornici treba da se izjasne i daju konačnu verifikaciju predloženom Rešenju o imenovanju direktora JP „Gradska čistoća“ Lajkovac.  

Pored toga, na dnevnom redu junskog zasedanja lokalnog parlamenta je još par pratečih odluka od značaja za funkcionisanje Opštinske uprave i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava.

DNEVNI RED 23. sednice Skupštine opštine Lajkovac:

Related posts

Leave a Comment