ZA JABUČKE OSNOVCE PREDAVANJE O OPASNOSTI I ZLOUPOTREBI ORUŽJA

Pored toga što je nakon tragedije je u beogradskoj OŠ “Vladislav Ribnikar” u  svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji  pojačano prisustvo policije, a tokom trajanja nastave obezbeđeno stalno prisustvo školskog policajca, intenzivirane su i brojne preventivne aktivnosti, kao što su predavanja, projekti, tribine i interaktivne radionice, sa ciljem podizanja bezbednosne kulture i svesti dece i mladih, kao i zaštite od svih rizika u kojima se mogu naći tokom boravka u školi, na putu od kuće do škole, kao i na društvenim mrežama.       

U sklopu preventivnih aktivnosti koje sprovodi MUP Srbije, u Osnovnoj školi “Dimitrije Tucović” u Jabučju je u saradnji sa Policijskom stanicom Lajkovac održano predavanje interaktivnog karaktera na temu opasnosti, kao i posledica neodgovornosti prilikom zloupotrebe oružja.

Učenicima je ukazano na opasnosti koje sa sobom nosi nestručna i nezakonita upotreba oružja, a takođe su imali priliku da čuju sve i o odgovornosti maloletnika kada je u pitanju oružje.

Predavanje je organizovano s ciljem podizanja svijesti o potencijalnim opasnostima i kako repoznati opasnost i zajednički delovati protiv zloupotrebe vatrenog oružja.

Kampanja se ogleda u edukativnim predavanjima koje su pripremili policijski službenici za učenike.

Ciljna grupa predavanja bili su učenici šestog i sedmog razreda. Tokom izlaganja predavača Lazara Milinčića, inspektora Policijske stanice Lajkovac, učenici su aktivno učestvovali, postavljali pitanja i pokazali razumevanje u vezi sa ozbiljnošću ove teme.

Jedan od ciljeva obrazovanja i vaspitanja je svakako i obezbeđivanje podsticajnog i bezbednog okruženja za celoviti razvoj deteta, učenika i odraslog, razvijanje nenasilnog ponašanja i uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju, napominju iu školi u Jabučju.

Related posts

Leave a Comment