FOND PIO ŠALJE PENZIONERE 10 DANA BESPLATNO U BANJE, POČINJE PRIJAVA

Republički Fond PIO objavio je Oglas za za podnošenje prijave za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju korisnika penzija u srpskim banjama za 2023. godinu!

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 37.809 dinara.

Uslovi konkurisanja nisu menjani u odnosu na prethodnu godinu, tako da pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine imaju korisnici čija penzija ne prelazi iznos prosečne, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili ovo pravo u prethodne tri godine.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

„Potrebna dokumentacija je lična karta, penzionerska  kartica i obavezno poslednji penzioni ček. Upis počinje od ponedeljka 13. februara i trajaće zaključno sa 2. martom. Prijava i upis penzionera za banje vršiće se svakog dana od 9 – 13 časova u Klubu penzionera”, kaže predsednik Optinskog udruženja penzionera Lajkovac Branko Perić.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 37.809 dinara, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 37.809 dinara.

Prijave na oglas se podnose zaključno sa 2. martom 2023. godine.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Related posts

Leave a Comment