VAŽNE ODLUKE LOKALNOG PARLAMENTA VEZANE ZA FUNKCIONISANJE KOMUNALNOG PREDUZEĆA 

Na novembarskom zasedanju lokalnog parlanenta odbornici su usvojili paket odluka od značaja za funkcionisanje JP “Gradska čistoća” Lajkovac.

Ovim činom osnivač je dao saglasnost na: Druge izmene i dopune Cenovnika komunalnih usluga JP „Gradska čistoća“, Pravilnik o otpisu duga za prekomernu potrošnju vode i Treće izmene Programa poslovanja „Gradske čistoće“.

Cena vode, kako je ranije već najavljeno, povećana je u iznosu od 15%, koliko iznosi i povećanje Lazarevca prema Lajkovcu, a korigovane su i cene drugih komunalnih usluga, izuzev pogrebnih koje ostaju na istom nivou.

Povećanje cene vodu iznosiće 15 posto, za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu 25 posto, cena pogrebnih usluga neće se menjati, a sve ostale usluge biće uvećane za 20 posto.

V.d. direktora „Gradske čistoće“ Darko Jevtić je na sednici podsetio da su odbornici na prethodnom zasedanju, koje je održano 14. septembra, dali saglasnost da komunalno preduzeće pripremi promene Cenovnika:

“O razlozima za promene Cenovnika pričali smo i na prethodnoj skupštini. Što se tiče cene vode, samo smo izvršili usaglašavanje sa cenom koju nama JPKP Lazarevac određuje, jer naše preduzeće skuplju cenu vode plaća od 15. avgusta 2022. godine. Uvećanje ostalih stavki je zato što je sav materijal neophodan za rad preduzeća rapidno poskupeo i bez korekcije cena preduzeće ne bi moglo da funkcioniše.”

U skladu sa navedenim izmenama, nova cena vode za građane iznosiće 131,44 dinara.”

Odbornici su dali saglasnost i na Pravilnik o otpisu duga za prekomernu potrošnju vode. Nakon usvajanja Pravilnika od strane osnivača, Nadzorni odbor JP „Gradska čistoća“ će doneti odluku o stupanju ovog pravilnika na snagu.  

 “Veliki broj naših korisnika je podneo zahteve koji još uvek stoje na razmatranju jer nam je državni revizor naložio da prvo moramo doneti pravilnik, a onda krenuti u otpis. Pravilnikom se reguliše ko može podneti zahtev i kriterijume. Uslov da bi neko podneo zahtev za otpis duga za prekomernu potrošnju vode jeste da ne duguje više od tri meseca za sve delatnosti kojima se bavimo, znači za isporuku vode, odnošenje smeća… Otpis će se odnositi samo na dva segmenta: ukoliko je vodomer pokvaren, jer smo mi vlasnici vodomera i smatra se našim osnovnim sredstvom. Prvo će morati da se baždari u ovlašćenoj kući, za šta smo završili tender, pa ako oni daju izveštaj da je vodomer neispravan tek tada ćemo raditi otpis. A drugi kriterijum je pucanje cevi, uz uslov da je kvar prijavljen nama, otklonio ga je naš radnik ili je otklonilo treće lice a naš radnik bio nadzor”, pojasnila je Snežana Toroman u ime lajkovačkog komunalnog preduzeća.

“Gradska čistoća” je dobila saglasnost i na otpis nekoliko vozila, koja se godinama ne koriste, a čija bi popravka koštala više od njihove tržišne vrednosti nakon popravke.

Skupština je usvojila i Treće izmene Programa poslovanja „Gradske čistoće“, a ovu odluku prate Treće izmene Programa poslovanja JP „Gradska čistoća“ sa Programom korišćenja sredstava subvencija za 2022. godinu.

Obrazlažući izmene Programa poslovanja za skupštinskom govornicom, uz konstataciju da su promene programa poslovanja komunalnog preduzeća izvršene po dva osnova, po osnovu  Cenovnika i po osnovu investicija, prvi čovek „Gradske čistoće“ Darko Jevtić je rekao:

“Došlo je do izmene u finansijskom delu poslovanja, kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani. Prihodi su izmenjeni sa 222.417.455 dinara na 225.617.658 dinara, a zbirno je isti iznos i na rashodnoj strani. Do promena je došlo jer smo dobili dodatne investicije za vodovodnu mrežu i priključak na kanalizacionu mrežu, a došlo je i do promene u Cenovniku. Izmene su vezane i za subvencije u 2022. godini. Promenjen je iznos za prečišćavanje otpadnih voda u pogonu sa 850.000 na 1.150.000. Ostale stavke nisu menjane, ali je predviđeno da se u 2023. godini za gubitke u mreži izdvoji oko 23,5 miliona dinara, što ide po ustaljenoj dinamici – sve se plaća i realizuje. Nabavljeni su šaht poklopci za 400.000 dinara, sudovi za odlaganje smeća za 1,2 miliona, za održavanje postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Jabučju izdvojeno je 500.000 dinara. Imamo promene u delu planiranih investicija, ali samo ono što je realno da se realizuje do kraja godine, zbog čega smo određene stavke sklonili. Konkretno, mini smećar nam je preko potreban, ali proces nabavke traje skoro godinu dana tako da će to biti prioritet u investicijama za 2023. godinu. U ovoj godini realizovana je kupovina mini utovarivača za 6 miliona, pumpe za podstanice vrednosti 200.000, nabavka uličnih kanti za komunalni otpad 500.000. Ono što smo predvideli, a realno je da se realizuje do kraja 2022. godine, jeste bela tehnika za opremanje sale na groblju, kao i kupovina štampača i skenera za administrativne potrebe preduzeća. Ukupno planirane investicije iznose 8,5 miliona dinara, od čega je iz sopstvenih sredstava predviđeno 5.250.000, a iz finansijskog lizinga 3.250.000 dinara.”

Rezimirajući najvažnije odluke sa novembarskog zasedanja lokalnog parlamenta, , predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković je podvukao i one vezane za JP “Gradska čistoća”:

“Rebalansom budžeta je odvojeno pola miliona dinara za zajedničko ulaganje u vodoizvorište u Nepričavi gde ćemo zajedno sa lazarevačkim komunalnim – odnosno opštinom Lazarevac, raditi na projektovanju istražne bušotine za novi bunar u Nepričavi, koji će sigurno poboljšati snabdevanje vodom Lajkovac i Lazarevac, s tim što će proces trajati dve godine a ovo je prvi korak u procesu izrada tog projekta istražne bušotine. Zatim ide realizacija same bušotine i ako se ona zadovolji kapacitetima kompletne vode, nakon toga ide bušenje bunara, a kasnije i opremanje i dobijanje potrebnih dozvola resornih Ministarstava koji se tiču toga.

Najznačajniji deo rebalansa jeste povećanje novca za izgradnju vodovodne mreže i kišne kanalizacije koje je povereno našem komunalnom preduzeću a odnosi se na izgradnju vodovodne mreže i kišne kanalizacije za novootvoreni pogon IGB AUTOMOTIVE u Lajkovcu.”

Sve usvojene odluke bitno će doprineti boljem funkcionisanju lajkovačkog komunalnog preduzeća i kvalitetnijem pružanju usluga građanima opštine Lajkovac.

Related posts

Leave a Comment