NA NOVEMBARSKOM ZASEDANJU LOKALNOG PARLAMENTA TREĆI REBALANS OPŠTINSKOG BUDŽETA

Predsednik lokalnog parlamenta Nenad Džajević zakazao je za petak 25. novembar 18. po redu u aktuelnom sazivu sednicu Skupštine opštine Lajkovac. Redovno novembarsko zasedanje lokalnog parlamenta je od 9 časova u velikoj Sali Gradske kuće.

Centralna tačka predstojeće sednice skuštine je Odluka o trećem rebalansu opštinskog budžeta,  poslednjem ovogodišnjem.

Pored rebalansa budžeta, na dnevnom redu je između ostalog i devetomesečni Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Lajkovac za period januar – septembar ove godine.

Pred odbornicima će se naći i paket odluka vezanih za lokalne poreze po osnovu kojih se puni lokalni budžet: Odluka o utvrđivanju stope poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Lajkovac, Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu, Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Lajkovac, Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu na teritoriji optine Lajkovac.

Prve izmene na predstojećoj sednici pretrpeće Odluka o Opštinskoj upravi opštine Lajkovac.  

Uzrokovano trećim rebalansom budžeta, zmeđu ostalog, odbornici treba da se izjasne o predloženim izmenama ovogodišnjeg Programa uređivanja građevinskog zemljišta.

Na dnevnom redu je i paket odluka vezanih za funkcionisanje komunalnog preduzeća “Gradska čistoća”, vezanih za Program poslovanja i Program korišćenja sredstava subvencija, novi Cenovnik komunalnih isluga i Pravilnik o otpisu duga za prekomernu potrošnju vode.

Zeleno svetlo od strane odbornika očekuje i Godišnji Izveštaj o radu Predškolske ustanove “Leptirić” za radnu 2021./2022. godinu, kao i Godišnji Plan rada za radnu 2022./2023. godinu.

Na dnevnom redu novembarskog zasedanja lokalnog parlamenta je ukupno 13 tačaka:

Related posts

Leave a Comment