BRANKU PERIĆU JOŠ JEDAN MANDAT PREDSEDNIKA OPŠTINSKOG UDRUŽENJA PENZIONERA

Na redovnoj Izbornoj  skupštini Opštinskog udruženja penzionera Lajkovac, za predsednika je ponovo izabran Branko Perić. Za potpredsednika, odnosno zamenika predsednika udruženja izabran je Mile Milić.

Izbornoj skupštini prisustvovalo je 57 penzionera, a Branko Perić nije bio jedini kandidat za predsednika.

Od 35 u vreme glasanja prisutnih članova, njih 24 ponovo su poklonili poverenje i izglasali još jedan četvorogodišnji mandat dosadašnjem predsedniku Branku Periću.

Predlog Izvršnog odbora da predsednik udruženja bude Selimir Radovanović dobio je samo jedan glas.

Branko Perić je podneo iscrpan izveštaj o radu u prethodnom mandatu, u kome je taksativno pobrojao sve realizovane aktivnosti, uz napomenu da su okolnosti pandemije bile prepreka u organizaciji događaja koji podrazumevaju masovna okupljanja, što se najviše odrazilo na druženja penzionera i ekskurzije.

Kao aktuelni ključni problem navedena je isporuka suvog uglja za penzionere, koji ogrev nabavljaju preko udruženja, što njima značajno olakšava grejnu sezonu.

Pred izbornu skupštinu, glasine su na kratko uzdrmale redove lajkovačkih penzionera, koji se po svemu sudeći još nisu u potpunosti smirili.

Istog dana je nakon Izborne skupštine Opštinskog udruženja penzionera održana i osnivačka, odnosno Izborna skupštini Opštinskog odbora PUPS –a. Pojedini penzioneri insistiraju na zvaničnom pravnom tumačenju da li ima sukoba interesa u okolnosti da ista lica budu u rukovodstvu udruženja penzionera i u partijskom rukovodstvu, pa će javnost o tome biti naknadno informisana.  

Related posts

Leave a Comment