STO LAJKOVAČKIH PENZIONERA PODNELO ZAHTEV ZA PAKETE SOLIDARNE POMOĆI

U Opštinsko udruženje penzionera Lajkovac pristiglo je u propisanom roku sto zahteva penzionera sa najnižim primanjima za pakete solidarne pomoči. Kako saznajemo, pakete solidarne pomoći će ovoga puta na području opštine Lajkovac dobiti 45 penzionera.

U tipskim paketima solidarne pomoći nalaze se osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.

Prednost prilikom ostvarivanja prava na ovaj vid pomoći ima samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija, a važan kriterijum su navršene godine života korisnika, pri čemu prioritet imaju korisnici penzije koji su stariji.

Preliminarna rang lista penzionera koji su ostvarili pravo na ovaj vid solidarne pomoći biće objavljena na oglasnoj tabli udruženja , sa pravom prigovora na istu, koji se može podneti Komisiji udruženja zaključno sa 26. oktobrom.

Raspodela paketa penzionerima izvršiće se već početkom novembra meseca, na osnovu objavljene konačne rang liste.

Naime, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija, obezbedio je finansiranje solidarne pomoći svim penzionerima čije penzije ne prelaze iznos od 16.884,94 dinara. Pravo da konkurišu imali su svi penzioneri sa najnižim primanjima, bez obzira da li su članovi bilo koje penzionerske organizacije. Konkurs je raspisan 30. septembra, a prijem zahteva penzionera za solidarnu pomoć trajao je do 18. oktobra.

Related posts

Leave a Comment