SVETSKI DAN BELOG ŠTAPA

Danas se obeležava 15. oktobar – Svetski dan belog štapa ili Svetski dan slepih, uz poruku da se slepima i slabovidima prizna pravo na jednake šanse u svim oblastima života.

Beli štap je simbol nastojanja slepih ljudi da se samostalno kreću i dostignu što veći nivo samostalnosti u obrazovanju, radu i svakodnevnom životu.

Na ulicama Lajkovca retko se sreću ljudi sa belim štapom, što ne znači da slepih i slabovidih nema u ovoj sredini, već samo činjenicu da nisu aktivni u životu zajednice. Slepi i slabovidi vreme provode uglavnom u kući, a kako saznajemo izlaze iskljućivo u pratnji članova svoje porodice.

Svetski dan belog štapa je upravo prilika da se skrene pažnja na društveni položaj slepih građana, na njihove potrebe i probleme, mogućnosti i dostignuća i da se izrazi zahvalnost svima koji su doprineli da život slepih ljudi u Srbiji bude uspešniji i kvalitetniji.

Cilj obeležavanja ovog datuma je i da se javnost upozna sa tim kako slepi i slabovidi mogu da žive i rade samostalno i da doprinose svojoj zajednici, ali i isticanje sposobnosti i uspeha koje su postigli slepi i slabovidi širom sveta.

Na ovogodišnji Dan belog štapa, Svetski savez slepih ističe da obuke i kampanje za podizanje svesti o značaju orjentacije i samostalnog kretanja uz pomoć belog štapa garantuju samostalnost slepima i slabovidima da biraju mesto na koje žele da idu i da uzmu efektivno učešće u životu svoje zajednice. Ovaj datum pomaže stvaranju platforme za zastupanje u nekoliko državnih i privatnih ustanova kada su u pitanju potrebe i prava slepih i slabovidih.

U 21. veku, kada su moderna tehnologija i savremeni načini komunikacije postali deo naše svakodnevice, slepe i slabovide osobe se i dalje suočavaju sa različitim oblicima nepristupačnosti na putu ostvarivanja socijalne i ekonomske nezavisnosti.

Za slepe i slabovide koji se samostalno kreću pomoću belog štapa važno je da im ulice, javni gradski prevoz i javni objekti budu dostupni, kao i da u javnim ustanovama postoji osoba zadužena da pomogne slepoj osobi kad dođe da obavi neki posao.

Related posts

Leave a Comment