TRIBINA O AUTIZMU

U saradnji Udruženja „BaziMili“ za pomoć osobama sa autizmom i drugim teškoćama u razvoju i lajkovačke osnovne škole, u subotu 15. decembra od 10 časova biće održana tribina na temu autizma. Tibina će biti realizovana u  OŠ “Mile Dubljevič”, a na pitanja nastavnika i roditelja o autizmu i inkluziji odgovaraće defektolog logoped Snežana Babović Dimitrijević.

Predstojeća tribina je značajan korak na planu ukupne integracije dece sa autizmom u lokalnoj zajednici, a prvenstveno njihove untegrcije u obrazovnom sistemu.  

Nastavnici i roditelji predstojećom tribinom imaju jedinstvenu priliku da dobiju stručne odgovore na brojna pitanja sa kojima se svakodnevno susreću, što će sigurno doprineti boljem međusobnom razumevanju i uspešnijem daljem funkcionisanju.

Snezana Babović Dimitrijevic – defektolog logoped sa decom i mladima sa autizmom radi od 1991. Kroz razne sadržaje i aktivnosti u radu omogućava svakom detetu da zavoli da uči, da voli da komunicira na njemu odgovarajući način sa drugima, da sa osmehom prihvati izazove koji mu se nude. Primenom TEACCH metode i terapije senzorne integracije radi na modifikaciji ponašanja, ističući veštine koje poseduje dete. Kod podučavanja dece, koristi različite metode i tehnike primerene svakom detetu ponaosob. U radu podstiče učenike da koriste savremene tehnologije kako bi ih podstakla i motivisala na učenje i komunikaciju.

Znanja koje je stekla do sada voli da podelim sa dugima: 34 naučna rada iz oblasti rada sa decom i mladima koji imaju autizam, realzator je obuke u radu kroz 7 akreditovanih programa i 3 obuke realizovane pomoću projekata.

Snežana Babović Dimitrijević pruža usluge savetovanja iz oblasti promena ponašanja (agresija, autoagresija, destrukcija), toaletnog treninga (umokravanje), senzornih problema (buka, strahovi), organizacije slobodnog vremena, govora i komunikacije (neprogovaranje, oglašavanje, ponavljanje reči), interakcije sa drugom decom, stereotipnih ponašanja, bežanja i lutanja, podrške u vrtiću i školi i izbora odgovarajućih tretmana zasnovanih na dokazima.

Related posts

Leave a Comment