DEČIJA NEDELJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „LEPTIRIĆ“

U skladu sa ovogodišnjim sloganom Dečije nedelje „Šta detetu treba da raste do neba“ i u skladu sa Novim programom „ Godine uzleta“ koji predškolska ustanova primenjuje od 1. septembra ove godine, napravljen je program realizacije na nivou jaslenih i vaspitnih grupa.

Po rečima direktorke lajkovačke Predškolske ustanove“Leptirić”, Mile Mitrović Lončar, mališane tokom Dečije nedelje očekuje obilje zanimljivih, zabavnih i edukativnih sadržaja:

“I ove godine početak Dečije nedelje obeležile su aktivnosti „Kreda crta maštom“ i „Bukvar dečijih prava“, a tokom nedelje zasadiće se i drvo generacije u dvorištu vrtića. Planirana je poseta predsednika opštine pripremno predškolskim grupama, razgovor i druženje sa predškolcima, kao i poklanjanje majica sa sloganom ovogodišnje Dečije nedelje. Realizovaće se i fizičke aktivnosti dece, kao i poseta bazenu. Kada je u pitanju saradnja sa drugim institucijama u našoj opštini, deca će posetiti i upoznati sa radom Turističke organizacije, kao i planinarskog društva „Ćira“. Tradicionalno već ustanova sarađuje i sa Kulturnim centrom, koji će povodom Dečije nedenje upriličiti koncert muzičke škole za predškolce, a povodom Dana ustanove, kao i mnogo puta do sada darivaće pozorišnu predstavu za najmlađe. Organizovano je i druženje jaslenih i vaspitnih grupa, uz prigodne programe starijih mališana za mlađe. Tokom nedelje realizovaće se i likovne aktivnosti dece na temu ovogodišnjeg slogana, što će moći da se pogleda na kraju nedelje.

Program je koncipiran kao odgovor na pitanje ovogodišnjeg slogana, imajući u vidu dečije potrebe i interesovanja. Predškolsko doba je period života sa mnogo otvorenih mogućnosti u kome deca sa mnogo energije, istrajnosti i entuzijazma ovladavaju i razvijaju svoje kapicitete, od kojih će zavisiti njihove buduće mogućnosti, njihova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu.

Imajući u vidu napred navedeno, svi koji radimo u predškolskoj ustanovi se trudimo da deci pružimo ono najbolje i najznačajnije za njihov razvoj i napredovanje.”

Ovogodišnja Dečija nedelja obeležava se od 3. do 9. oktobra. Cilj obeležavanja Dečije nedelje jeste skretanje pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima.

Prigodnim sadržajima Dečija nedelja se svake prve sedmice oktobra realizuje i u svim školskim i predškolskim ustanovama u opštini Lajkovac, s ciljem poboljšanja položaja deteta uz podizanje odgovornosti okoline za njihovo kvalitetno odrastanje, pre svega porodice, škole i države.

Doprinos  realizaciji programa Dečije nedelje i ovoga puta daju lokalna samouprava i lajkovačke ustanove kulture prvenstveno, ali i drugi subjekti u lokalnoj zajednici.

Related posts

Leave a Comment