KUPOVINOM ČASOPISA “HAJR” POMAŽETE ŽRTVE NASILJA, RAD UDRUŽENJA I DAJETE DOPRINOS U BORBI PROTIV NASILJA

  • Godišnja pretplata na časopis je 1. 200,00 dinara

Časopis HAJR, čiji je izdavač Udruženje žrtava nasilja HAJR, nastao je iz potrebe da se šira javnost upozna sa radom UŽN HAJR koje svojim brojnim i raznovrsnim, humanitarnim aktivnostima radi na suzbijanju nasilja sve prisutnijeg u društvu.

Udruženje žrtava nasilja HAJR je prvo u Evropi koje su osnovale žene žrtve nasilja.

Uz besplatnu psihološku i pravnu pomoć i druge aktivnosti, žrtve svakog oblika nasilja se osnažuju za novi život.

“Potrebna nam je vaša podrška. Pretplatom na časopis HAJR pomažete žrtve nasilja, rad UŽN HAJR i dajete svoj doprinos u borbi protiv nasilja.

Od velikog je značaja da se narod edukuje da prepozna i spreči nasilje jer smo, nažalost, za prvih 9 meseci 2022. godine imali 25 ubijenih žena u Srbiji, a samo u julu mesecu 7 žrtava. Časopis HAJR izlazi kvartalno, nakon ovog septembarskog koji upravo izlazi, naredni broj pojaviće se pred čitaocima u mesecu decembru. Takođe, molimo sve pretplatnike na časopis, da naglase da li žele da se u časopisu objavi njihovo ime, ili ime firme koja je izvršila uplatu.  Pretplata je na godisnjem nivou i iznosi 1200 dinara.  Molim sve da se uključe i animiraju svoje prijatelje, rođake, kolege, komšije, frizere, zubare, advokate, što više ljudi u svom okruženju, kako bi glas žrtava nasilja i glas usdruženja stigao do što većeg broja ljudi” , poručuje predsednica udruženja Hajrija Ramadani.

Related posts

Leave a Comment