REGISTAR NASILNIKA DOPRINEĆE PREVENCIJI NASILJA

Jedini razlog zbog koga je potreban registar nasilnika je bezbednost žena.

Potrebni su jača koordinacija nadležnih institucija i centralni registar nasilnika, koji bi sadržao sve podatke o učiniocu svih oblika nasilja prema ženama.

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je, da bi uvođenje registra nasilnika, kao što je bilo i sa uvođenjem registra pedofila, doprineo prevenciji nasilja.

Ilustracija: Nikola Jovanović

Prema njenim rečima, neophodno je i da nadležne institucije zajedno sa nevladinim organizacijama i medijima rade na podizanju svesti o bezbednosti žena i devojčica.

“Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost odavno traži uvođenje registra nasilnika, da bude zabeleženo ako je neko priveden i osuđen, da to bude javno”, rekla je Mihajlović, ističući da je jedini razlog zbog koga je potreban takav registar bezbednost žena.

Foto: MRE

“Nasilje nad ženama je ogroman društveni problem, od početka godine je u Srbiji ubijeno 20 žena, više od 350 njih u poslednih 12 godina, to su strašni podaci. Ono što je neophodno je jača koordinacija, da se utvrdi da li je bilo propusta u radu, ali i više rada u prevenciji nasilja. I to je odgovornost svih nas – države i društva u celini”, rekla je Mihajlovićeva, saopštilo je ministarstvo.

Naglasila je da je država donela sve važne zakone, strategije i akcione planove u ovoj oblasti, pa su žene danas ohrabrenije da nasilnike prijave.

Pozdravila je inicijativu ministarke pravde Maje Popović i poverenice za ravnopravnost Brankice Janković da se izmeni Zakon o krivičnim sankcijama.

“Važno je da se propiše obaveza nadležnih organa da, po službenoj dužnosti u slučajevima rodno zasnovanog i porodičnog nasilja, obaveste žrtvu o puštanju iz zatvora”, kazala je Mihajlovićeva.

Dodala je i da je koordinaciono telo iniciralo izmene Krivičnog zakonika i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, po kojima bi se rani i dečji brakovi tretirali kao oblik trgovine ljudima i nasilja u porodici.

“Sve dok ijedna žena trpi nasilje ili je žrtva porodičnog i partnerskog nasilja, naš posao nije završen”, istakla je Mihajlović.

Upozorila je na poražavajuću statistiku, da je više od 400 dece u poslednjih deset godina ostalo siročad kao posledica porodičnog nasilja.

“Da nam se ne ponovi da nasilnik izađe iz zatvora i ubije ženu. Ali i da više radimo na prevenciji, na edukaciji mladih da prepoznaju šta je sve nasilje, na edukaciji društva da nasilje nije privatna stvar, da ne okrećemo glavu i da smo dužni da odreagujemo ako znamo da nasilje postoji”, zaključila je predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

U Srbiji, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, svaka peta žena doživi nasilje u partnerskoj vezI.

Related posts

Leave a Comment