PREDSTAVNICA ŽUKO NA KOMS SKUPŠTINI, GLAS MLADIH SA KOJIMA ŽUKO SARAĐUJE

Na  desetoj redovn Skupštini Krovne organizacije mladih Srbije, održanoj proteklog vikenda u Vrnjačkoj Banji, gde je u radu učestvovalo preko sto mladih (od 15 do 30 godina) iz cele Srbije, svog predstavnika imalo je i Žensko udruženje kolubarskog okruga. Kao što i sam naziv govori KOMS je krovni savez, koji zagovara bolji položaj mladih u Srbiji.

ŽUKO je prošle godine postalo pridružena članica, a predstavnica udruženja na KOMS Skuštini bila je  Katarina Ranković. Katarina je bila delegatkinja, koja je predstavljala glas mladih sa kojima ŽUKO sarađuje.

Zahvaljujući prisustvu i učešću u radu Katarine Ranković, na KOMS Skupštini mogao se čuti i glas mladih iz Kolubarskog okruga, a posebno mladih žena, koje čine ranjivu grupu i čiji glas se jako retko čuje.

Tokom prvog dana  Skupštine savez je postao bogatiji za devet sjajnih organizacija članica, tako da sada KOMS broji 110 organizacija mladih i za mlade!

Projekat ,,Mladi, sada i ovde” sprovodi  Krovna organizacija mladih Srbije, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je zakonski priznat krovni savez mladih, koji čini 110 udruženja mladih i za mlade i predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji.

KOMS je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji i zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i deluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade (pre svega države i institucija).

Dakle KOMS zagovara unapređenje položaja mladih u Srbiji.

Krovna organizacija mladih Srbije je od 21. jula 2020. godine zakonski priznat krovni savez mladih u skladu sa članom 14 Zakona o mladima.

Related posts

Leave a Comment