SAOPŠTENJE ZA JAVNOST FK ŽELEZNIČAR

FK Železničar Lajkovac oglasio se Saopštenjem za javnost, koje prenosimo u celosti:

Nakon prvih mesec dana rada novog Upravnog odbora FK Železničar dobijena je potpuno jasna slika celokupnog stanja ovog fudbalskog kluba.

Dugogodišne neplansko i nedomaćinsko poslovanje doprinelo je pozamašnom dugu koji se i pored svih revizija ne može sa sigurnašću utvrditi. Razlog tome su tekuće tužbe koje doprinose ogromnom uvećanju troškova kroz sudske procese. Najpribližnija visina duga iznosi oko 4,5 miliona dinara, ali sa izgledima da on u nekom trenutku može dostići i 5 miliona dinara. Zatečeno finansijsko stanje je rezultat 4 pravosnažne presude, 1 prvostepene presude i 3 tužbena zahteva, mahom iz sezone 2019/2020 i 2020/2021. Ostatak duga je tekuće poslovanje iz sezone 2021/2022.

Veštački održavan klub u rangovima takmičenja koje nije mogao da iznese doprineo je, pored finansijskog duga i gašenju omladinakog pogona, i nemanju sopstvene škole fudbala. Na sve to je uticalo zapuštanje sopstvene infrastrukture, u koju je odmah i bez odlaganja potrebno uložiti ogromna sredstva da bi se uopšte moglo pokušati sa uspostavljanjem kvalitetnog rada.

Takvo zatečeno stanje, koje će u narednom periodu biti izraženo i kroz konkretne brojke i imena, primoralo je novi upravni odbor za kompletan zaokret u radu i poslovanju. S’tim u vezi donešeni su radiklni potezi ka finasijskoj konsolidaciji koji se odgledaju prevashodno u ograničenju plata prvog tima, koje su svedene na minimum, preko ogromnog volonterskog rada i prikupljanja donacija usmerenih samo na vraćanje dugova.

Paralelno sa tim, pored radne grupe za koordinaciju i pregovore sa poveriocima, formirana je i radna grupa za pokretanje omaldinskog pogona i rad na poboljšanju infrastrukrure, kojoj je povereno pravljenje četvorogodišnjeg plana i programa rada, a čiji rezultat treba da bude vraćanje kvaliteta rada i same dece fudbalskom klubu Železničar. Uvereni da je sve što smo zamislili i planirali samo i isključivo u interesu javnog dobra, pozivamo sve koji žele da se priključe.

S poštovanjem,

FK Železničar Lajkovac

Related posts

Leave a Comment