RADOVI NA REHABILITACIJI AUTOPUTA “MILOŠ VELIKI” NA DEONICI UB – LAJKOVAC

Na državnom putu IA reda broj 2, deonica Ub – Lajkovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza od km 43+151 do km 45+600, leva kolovozna traka (traka u smeru ka Beogradu), u ukupnoj dužini od 2,45 km.

Radovi na rehabilitaciji kolovoza na navedenoj deonici se izvode zbog pojave oštećenja u vidu podužnih i poprečnih pukotina na kolovozu, praćenih nabiranjem asfaltnih slojeva.

Pojava navedenih oštećenja na kolovozu je posledica visokog nivoa podzemnih voda i njegovog čestog oscilovanja u toku godine.

Nivo podzemnih voda i njegov balans je značajno poremećen tokom dužeg vremenskog perioda, a naročito tokom prošle i ove godine, zbog obilnih padavina i izlivanja reke Kolubare i njenih pritoka.

Plavljenje područja usled porasta i promena nivoa podzemnih voda, a naročito često oscilovanje, je dovelo do sufozije, tj. ispiranja sitnih čestica iz materijala u podtlu (samoniklog tla) i materijala u kolovoznoj konstrukciji puta.

Ispiranje sitnih čestica iz materijala u kolovoznoj konstrukciji i podtlu je dovelo do pada njegove nosivosti , a što je u kasnijoj fazi eksploatacije puta imalo za posledicu propadanje kolovozne konstrukcije i pojavu navedenih oštećenja.

Rehabilitacijom predmetne deonice puta je predviđeno uklanjanje završenog sloja (u debljini od 5 cm) u punoj širini (zaustavna, vozna i preticajna saobraćajna traka) leve kolovozne trake, a u voznoj saobraćajnoj traci je predviđeno uklanjanje i bituminiziranih nosećih slojeva u debljini od 15cm.

Nakon uklanjanja asfaltnih slojeva u voznoj saobraćajnoj traci, u cilju poboljšanja granulometrijskog sastava materijala u donjim nosećim slojevima kolovozne konstrukcije, predviđeno je nanošenje kamenog agregata, frakcije 0-4mm,  a potom i izrada cementne stabilizacije na licu mesta.

Po završetku prethodnih radova, u voznoj saobraćajnoj traci planirana je izrada dva nova bituminizirana noseća sloja, ukupne debljine 15 cm i izrada završnog sloja od asfalt betona od 5cm u punoj širini leve kolovozne trake. 

Zbog položaja službenih prolaza na ovoj deonici autoputa, privremena saobraćajna signalizacija je postavljena na dužini od 7 km.

Za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka, dok se saobraćaj odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom autoputa.

U cilju bezbednosti saobraćaja, zbog blizine radova petlji Ub, zatvoreno je isključenje za Ub iz pravca Čačka.

Sve izmene režima saobraćaja na predmetnoj deonici autoputa su u skladu sa izdatim Rešenjem nadležnog Ministartsva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Radovi na rehabilitaciji kolovoza  izvodi  preduzeće za puteve “Štrabag” doo Beograd koje je nadležno i za održavanje državnog puta I A reda broj 2 – autoput Miloš Veliki.

Vrednost radova na rehabilitaciji kolovoza iznosiće 126,3 miliona dinara bez PDV-a.

Rok za završetak radova je 60 dana, saopštilo je u cilju objektivnog i tačnog informisanja javnosti JP „Putevi Srbije“.

Related posts

Leave a Comment