FINIŠ PRIPREMA ZA POČETAK RADA PRAVOBRANILAŠTVA, DARKO JEVTIĆ NA ČELU KOMUNALNOG, KAZNE ZA NEODRŽAVANJE OBALA PORED PUTEVA…

Danas je održana 16. sednica sednica Skupštine opštine Lajkovac, koja prvobitno nije bila planirana, ali je bila neophodna zbog donošenja odluka bitnih za početak rada novog Zajedničkog pravobranilaštva za opštine Lajkovac i Ljig.

Nekoliko tačaka dnevnog reda bilo je upravo povezano sa tim, kao što je izmena Statuta opštine Lajkovac i Drugi rebalans budžeta, kojim su obezbeđena sredstva za njegovo funkcionisanje u istom iznosu kao i za prethodno zajedničko pravobranilaštvo. Novi zajednički pravobranilac je Živorad Bojičić.

Potvrđeno je i nekoliko odluka o izmenama i dopunama opštinskih odluka vezanih za urbanizam, komunalne delatnosti i infrastrukturu, koje su pripremljene na poslednjoj sednici Opštinskog veća. Pre svega, to su Druge izmene Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac.

Predrag Mirković iz nadležnog odeljenja Opštinske uprave Lajkovac obrazložio je da je lokacija 5, predviđena za sportsko-rekreativni kompleks, preimenovana u stambeno-komercijalni prostor, čime se potvrđuje postojeće stanje i omogućava legalizacija privatnih kuća. Za lokaciju 6 – ulica Petra Bojovića i buduća obilaznica na državnom putu IB reda 27 – urađena je prenamena poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Lajkovac donosi promene u članovima 18, 48. i 54, koji se odnose na održavanje granica parcela,  tzv. obala. Uvedene su kazne od 10.000 za fizička i 50.000 dinara za pravna lica za neodržavanje obala pored puteva.

Usvojena je Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (izmene određenih procedura), kao i Odluka o određivanju pravaca pružanja državnih puteva čime se uređuje da saobraćajnu signalizaciju postavlja JP „Srbija putevi“, što će ujedno biti olakšanje za budžet lokalne samouprave.

Odbornici lokalnog parlamenta većinom glasova su usvojili ostavku Bojana Bogdanovića, direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih delatnosti „Gradska čistoća“, kao i izbor Darka Jevtića iz Donjeg Lajkovca za v.d direktora.

Predsednik Komisije za kadrovska pitanja i šef odborničke grupe SNS Mila Mitrović Lončar navela je u obrazloženju rešenja da je Darko Jevtić master inženjer elektrotehnike i računarstva. Od 2012. do 2020. radio je kao nastavnik matematike u OŠ „Mile Dubljević“ Lajkovac, a zatim kao stručni saradnik u Elektroprivredi Srbije.

Predsednik opštine Andrija Živković je za govornicom govorio o finansijskim problemima komunlanog preduzeća, prvenstveno o obavezama prema JPKP Lazarevac, i istakao da prioritet v.d. direktora mora biti poštovanje reprograma i plaćanje tekućih obaveza prema komunalnom preduzeću iz Lazarevca.

Jevtić se zahvalio na ukazanom poverenju i istakao da mu je velika čast što će biti deo ovog tima, da će dati sve od sebe, kao i da je saradnja sa lokalnom samoupravom neophodna jer se samo zajedničkim snagama može napraviti pomak.

U izjavi za medije posle sednice predsednik Živković je prokomentarisao izmenu na čelu „Gradske čistoće“ i stanje u komunalnom preduzeću:

„Nadam se da će novi direktor u narednom periodu uspeti da reši bar deo velikih problema našeg komunalnog preduzeća, a veoma je bitno da će komunalno imati jaku podršku lokalne samouprave, kao i svih prethodnih godina. Opština Lajkovac svake godine komunalnom preduzeću opredeljuje oko 100 miliona dinara i sigurno da ne bi moglo da fukcioniše bez te podrške. Ono što ću tražiti od novog direktora to je da se poštuju obaveze prema JPKP Lazarevac, da se računi za vodu redovno plaćaju, što nije bio slučaj, ne samo poslednjih par godina nego i ranije. To nam je stvorilo dugove i velike probleme jer smo morali da pravimo reprogram, a već u narednim danima moraćemo da pravimo novi reprogram za dugovanja nastala od 2020. do 2022. godine zbog neplaćanja celih računa lazarevačkom komunalnom preduzeću. Takođe, imamo još jedan stari dug iz 2017. i 2018. godine. Dobro je što JPKP Lazarevac, u saradnji sa EPS-om, kopa dva nova bunara u Peštanu što će povećati kapacitete za obe opštine, jer će smanjiti potrebe iz Nepričave i biće više vode za Lajkovac. Veliki problem su nam Ćelije, pogotovo u letnjim mesecima, što takođe mora biti jedan od prioriteta za novog direktora. U Lajkovcu je snabdevanje donekle normalizovano u odnosu na neke ranije godine, u letnjim mesecima zbog velike potrošnje dolazi do restrikcija, što je već uobičajena situacija i za Lajkovac i za Lazarevac. Puštanje vode iz brane Stubo- Rovni konačno će rešiti pitanje vodosnabdevanja, ne samo u opštini Lajkovac.“

Predsednik Živković kaže da je bitna i nova odluku o uređenju lokalnih nekategorisanih puteva:

„Tu će naši komunalni inspektori imati puno posla. Uređenje obala stvara velike probleme, pogotovo u ovom delu godine kada su intenzivni poljoprivredni radovi, a nasipanje mehanizacijom EPS-a je otežano zbog zaraslih obala i rastinja. Do sada su bile opomene, a sada će to biti novčano kažnjavanje u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara. Nadam se da će to uticati na bolje održavanje obala i njivskih puteva, a veliki problem će nam predstavljati staračka domaćinstva u kojima nema ko to da uradi, pa ćemo zatražiti pomoć našeg komunalnog preduzeća.“

Za predsednika Upravnog odbora Gradske biblioteke izabrana je Ivana Petrović, a članovi su Miladin Bajić i Verica Mijailović (iz kolektiva). Predsednik UO JU Ustanova za sport i omladinu Lajkovac biće Zoran Radovanović, a članovi Marko Biljić i Zora Đukić (iz redova zaposlenih).

Nenad Ostojić iz odborničke grupe „Za bolji Lajkovac“ na kraju sednice postavio je nekoliko odborničkih pitanja: Dokle se stiglo sa obilaznicom oko Lajkovca, dokle se stiglo sa vodom iz akumulacije Stubo – Rovni, kada će biti asfaltirana ulica Starine Novaka i zašto se ne koriste tableti za elektronsko glasnje na sednicama SO Lajkovac.

Related posts

Leave a Comment