PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU RANJIVIH DRUŠTVENIH GRUPA

Zapošljavanje i uključivanje teže zapošljivih lica na tržište rada, jedan je od prioriteta rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, poručila je ministarka prof. dr Darija Kisić povodom obeležavanja početka sprovođenja namenske kreditne linije koja ima za cilj pružanje podrške zapošljavanju i stručnom usavršavanju lica iz osetljivih društvenih grupa, a sprovode je Unikredit banka i Evropska investiciona banka.

Ministarka je istakla da je Republika Srbija pokazala da je ekonomski jaka i stabilna, da odoleva izazovima i da je, pored toga što je sačuvala radna mesta, uspela i da smanji stopu nezaposlenosti.

Ministarka Kisić je navela da je od početka godine evidentirao više od 32.000 slučajeva zapošljavanja iz kategorija teže zapošljivih grupa, a među kojima je najviše bilo mladih – više od 26.000 i dodala da su tome doprinele i mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi država. Ona je podsetila da je država za ovu godinu izdvojila 6,5 milijardi dinara za mere aktivne politike zapošljavanja, kao i da je do danas više od 11 hiljada nezaposlenih lica, od kojih je najveći broj iz kategorije teže zapošljivih, dobilo ovakvu vrstu podsticaja.

Ministarka prof. dr Darija Kisić se osvrnula i na podršku koju država pruža mladima i njihovo uključivanje na tržištu rada.

„Posebno smo ponosni na prvi i drugi ciklus programa „Moja prva plata“, za koji smo dobili nedavno i međunarodno priznanje u Briselu. Hiljade mladih ljudi je ovim programom dobilo priliku da stekne svoja prva radna iskustvo, a veliki broj njih je ostao da radi kod istih poslodavaca i nakon isteka programa“, navela je Kisić.

Govoreći o programu „Garancija za mlade“, ministarka Kisić je ukazala da je Srbija u prvoj fazi implementacionog procesa, sa ciljem da se mladim osobama, u roku od 4 meseca, od završetka formalnog obrazovanja, omogući prilika da rade, usavršavaju se ili stiču različite druge veštine, koje će im pomoći da lakše uđu na tržište rada.

Ministarka je zahvalila Unikredit banci i Evropskoj investicionoj banci na prepoznavanju značaja podrške zapošljavanja ranjivih društvenih grupa i pokretanju ove linije.

Foto: Sajt Vlade Srbije

Related posts

Leave a Comment