DVE GODINE RADA KANCELARIJE UDRUŽENJA “HAJR” U LAJKOVCU  

Nakon Beograda, Aranđelovca, Šida i Trstenika, Lajkovac je na današnji dan pre dve godine bio peta lokalna samouprava u Srbiji u kojoj je otvorena kancelariju Udruženja žrtava nasilja “Hajr”, čiji će koordinator Aleksandra Pilipović.

Predsednica “Udruženja žrtava nasilja Hajr” Hajrija Ramadani i Koordinator Udruženja za Lajkovac Aleksandra Pilipović izražavaju zahvalnost svima u Lajkovcu na podršci, prisustvu i učešću u aktivnostima “Udruženja žrtava nasilja Hajr” i izražavaju nadu za dalju uspešnu saradnju, a sve u cilju sprečavanja nasilja i pomoći žrtvama nasilja. Posebnu zahvalnost izražavaju žrtve nasilja, koje su u protekle dve godine dobile pomoć i podršku Udruženja “Hajr”.

Žrtve nasilja kojima je potrebna pomoć i svi koji žele da doprinesu funkcionisanju kancelarije u Lajkovcu, mogu se javiti na broj 064/501 – 0290 i 064/2960 – 383.

Tokom prethodne dve godine, iskristalisali su se svi svi aspekti problema žrtava nasilja, specifičnosti malih sredina u ovoj problematici i uvrežene predrasude, mogući mehanizmi njihove zaštite i raspoloživi načini  pomoći žrtvama nasilja.

Kancelarija u Lajkovcu realizovala je tokom prve dve godine svog postojanja različite aktivnosti, kojima su prisustvovali brojni naši sugrađani, a koje će biti sumirane i prezentovane na godišnjoj Skupštini udruženja iduće sedmice. Pandemija je u značajnoj meri omela realizaciju brojnih planiranih aktivnosti, ali se već sve vratilo u normalne tokove. Ovde je reč o tribinama, pozorišnim predstavama i književnim večerama sa tangentnom tematikom, huminitarnim sportskim turnirima…Međutim, upravo tokom pandemije problemi žrtava nasilja su eskalirali i u tim situacijama se moralo delovati odmah. Lokalna javnost bi bila zapanjena saznanjima o tome kakvih sve slučajeva žrtava nasilja ima u ovom okruženju i to najviše tamo gde bi se to moglo najmanje očekivati. Žene i deca najčešće, trpe, beže, vraćaju se nasilniku… Malobrojne žrtve nasilja su se odvažile i istrajale u tome da problem reše. Upravo tokom pandemije organizovane su brojne psihološke radionice za žene žrtve nasilja, u koje je bio uključen značajan broj žrtava nasilja sa ovog područja. Kada nije bilo mogućnosti okupljanja, radionice su realizovane online i bile su deagocene žrtvama nasilja. Pored psihološke, žrtve nasilja sui male na raspolaganju i pravnu pomoć, kao i sve druge vidove pomoći, uključujući i dečiji, omladinski i sve druge raspoložive timove centrale udruženja. Dešavalo se, da se žrtvama nasilja tokom noći nađe smeštaj, obezbedi hrana, garderoba za njih i decu i sve što im je u datoj situaciji bilo neophodno, uključujući potom i posao. Ipak, većina žrtava se vratila nasilniku, pa nakon nekog vremena scenario se ponavljao.  

“Cilj je zdrava porodica. A porodica u kojoj ima nasilja nije, niti može biti zdrava. Niko ne zaslužuje i ne treba da bude žrtva nasilja! Niste krive!”- podsećaju iz Udruženja “Hajr”.

Tajnost podataka žrtava nasilja koje potraže pomoć od udruženja  je zagarantovana, izuzev, ako one same žele javno da govore o tome.

Kancelariji Udruženja “Hajr” je potrebna puna podrška institucija na ovom području, a posebno će biti dragocena u daljem radu. Udruženje će se u predstojećem periodu pobrinuti da obezbedI sopstveni adekvatan prostor za funkcionisanje kancelarije u Lajkovcu.

U radu grupe žena koje su i same bile žrtve nasilja, bore se protiv nasilja i žele da pomognu žrtvama nasilja u uključivanju u normalan život, svakako, dobrodošli su svi ljudi koji žele da se uključe i pomognu udruženju u ostvarivanju ciljeva.

U Lajkovcu, postoji realna i opravdana potreba za radom ovakve kancelarije i poželjno je da nadležne institucije daju svoj puni doprinos. Reč je o izuzetno osetljivom i kompleksnom terenu, na kome samo timski rad i sistemska rešenja mogu dati adekvatne rezultate. Pomoć resornih ministarstava, lokalnih samouprava i svih nadležnih institucija u ovoj oblasti je dragocena i neophodna, pokazalo se kroz realizaciju više projekata tokom ovog perioda.

Okosnicu udruženja „Hajr” čine žrtve nasilja, članice koje su se na sopstvenom primeru uverile da su žene nakon sigurne kuće u velikom broju „puštene niz vodu”, zbog čega se vraćaju nasilniku. Crna statistika se nastavlja iz brojnih dobro poznatih razloga, a između ostalog je u osnovi to što u nas i dalje postoje brojne predsrasude i stereotipi o muškarcima i ženama.

Udruženje žrtava nasilja “Hajr” sa sedištem u Beogradu osnovano je pre pet godina, sa ciljem da se osnaže žrtve nasilja, da se zaštite njihova ljudska prava i da im se pomogne u rešavanju problema sa kojima se susreću. Predsednica Udruženja Hajrija Ramadani je i sama bila žrtva porodičnog nasilja, zbog čega je svesna koliko je neophodna pomoć svim ženama koje se nađu u takvoj situaciji.

Mreža kancelarija Udruženja “Hajr” se širi u Srbiji i regionu, a iduće sedmice će u Beogradu biti obeležena peta godišnjica njegovog uspešnog postojanja.

Related posts

Leave a Comment