POETSKI KONKURS BIBLIOTEKE

Gradska biblioteka Lajkovac raspisala je Poetski konkurs za osnovce na temu “ Prolećna čarolija”.

Konkurs je otvoren do 15. marta, a kandidati mogu učestvovati najviše sa tri neobjavljene pesme.

Učesnici konkursa treba radove da pošalju pod šifrom, na adresu Gradske biblioteke Lajkovac: Vladike Nikolaja 6, 14 224 Lajkovac, ili da ih lično dostave u zatvorenoj koverti u Gradsku biblioteku, sa naznakom “Za Poetski konkurs”.

Uz radove, u koverti je neophodno dostaviti: ime i prezime učenika i ime I prezime učitelja ili nastavnika, razred i naziv škole, adresu stanovanja i broj telefona.  

Prispeli radovi biće razvrstani u dve kategorije, na radove učenika nižih i radove učenika viših razreda.

Prispele radove ocenjivaće žiri, koji će imenovati Gradska biblioteka Lajkovac.

Odabrani kandidati biće blagovremeno obavešteni o rezultatima Poetskog konkursa i programu završne manifestacije.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni na sajtu biblioteke.

Related posts

Leave a Comment