NOVI PROJEKAT ŽUKO KROZ NSTAVAK KAMPANJE “KO KOSI, KO VODU NOSI?”

Iako većina žena na globalnom nivou ima puno radno vreme van kuće, kućni poslovi, kao i briga o deci, starima i bolesnima smatraju se prvenstveno „ženskim poslovima“.

Smanjenje radne opterećenosti žena u okviru svakodnevnih poslova tema je novog projekta „Ko kosi, ko vodu nosi?“ koji će realizovati Žensko udruženje kolubarskog okruga.

Prema istraživanju koje je sprovedeno, u Kolubarskom okrugu 2019. godine, odgovori su vrlo često bili da su žene te koje prve ustaju u domaćinstvu, da tokom celog dana rade i da odlaze na spavanje nakon ostalih ukućana kada završe sve obaveze.

Situacija se u vreme pandemije dodatno pogoršala, jer je dosta ljudi radilo od kuće, gde je čak 7 od 10 žena je reklo da nisu imale pomoć od partnera i da nije došlo do preraspodele poslova, iako su oboje radili od kuće.

“Kroz kampanju sa poznatim ličnostima, cilj je edukacija građana o bitnosti ove teme, dok ćemo kroz radionice u srednjim školama sa mladima razgovarati o raspodeli neplaćenih poslova i zašto se poslovi poput čišćenja kuće smatraju ženskim poslovima”, najavljuju realizatori projekta.

“Prema istraživanjima Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, 96% žena za skraćeno radno vreme navodi brigu o deci ili drugim članovima porodice, dok samo 4% muškaraca tvrdi to isto. Žene u proseku dnevno provode preko 4 sata u neplaćenim poslovima. To je vreme koje žene svakodnevno izgube, a koje bi eventualno mogle da ulože u lični napredak, učenje ili pak odmor. Samim tim, žene u selima su najviše pogođene teretom neplaćenog rada i najmanje su osetile pozitivne pomake u rodnoj ravnopravnosti,” kaže Jelena Ružić, predsednica ŽUKO.

Projekat traje 6 meseci i podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Related posts

Leave a Comment