BUDŽET OPŠTINE LAJKOVAC ZA 2022. GODINU 1,1 MILIJARDU

Na današnjoj 11. sednici odbornici Skupštine opštine Lajkovac usvojili su Odluku o budžetu za 2022. godinu, po kojoj će budžet iznositi 1.088.022.701 milijardu dinara, od čega je 898 miliona i 729 hiljada dinara tekućih prihoda, a skoro 190 miliona dinara prenetih obaveza iz 2021. godine. Usvojene su i sve odluke koje prate donošenje budžeta, kao i programi preduzeća i ustanova i opštinskih programa i fondova za narednu godinu.

Izvestilac Andrijana Jakovljević, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Opštinske uprave, istakla je da najveće učešće u planiranim prihodima čini porez na zarade, 315 miliona, uvećan u odnosu na prethodnu godinu jer su građani opštine Lajkovac pretežno zaposleni u javnom sektoru, a fiskalnom strategijom najavljeno je umereno povećanje plata u ovom sektoru, samim tim i poreza na zarade. Drugi najznačajniji prihod je od naknade za korišćenje rezervi mineralnih sirovina, 270 miliona, što je manje nego prethodnih godina. Od kazni za saobraćajne prekršaje planirano je 12,6 miliona, od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine 3,5 miliona (mnogo manje nego ranijih godina zbog promene zakonskih odredbi), od JP EPS ogranak „Kolubara“ 128 miliona u skladu sa sporazumima  i očekivanom dinamikom izvršenja.

– Što se tiče rashodne strane najznačajnije pozicije su: seoske ambulante 12 miliona i milion za Dom zdravlja, program sporta nešto niže nego prošle godine i iznosi 22 miliona, studentske stipendije preko 10 miliona, za informisanje 7,4 miliona, za održavanje bazena u prvoj polovini godine oko 30 miliona, Lokalni akcioni plan zapošljavanja 11,6 miliona – 10,4 miliona za četiri programa javnih radova i 1,2 miliona za program pripravnika, za naknade penzionerima sa najnižim primanjima 9,5 miliona, vantelesna oplodnja 4 miliona, naknade porodiljama 13 miliona dinara, za prevoz dece u srednju školu 9,5 miliona dinara u skladu sa koncesijom, prevoz osnovaca škole „Mile Dubljević“ 3, 4 miliona, prevoz dece OŠ „Dimitrije Tucović“ 2,8 miliona. Nova stavka je izgradnja Seoske kuće u Pepeljevcu vrednosti 25 miliona. Za rehabilitaciju puta Mirkovići-Josipovići nabavka je sprovedena i izdvojeno je 15 miliona, za Izviđačku ulicu naše učešće je 10 miliona plus sredstva od EPS-a, dok je vrednost izgradnje fekalne crpne stanice u Slovcu (sprovedena javna nabavka) 3,95 miliona.

Predsednik opštine Andrija Živković komentarisao je Odluku o budžetu za vreme sednice, kao i u izjavi medijima po završetku sednice. Konstatovao je da građani treba da znaju da se prilikom pripreme budžeta trude da bude, koliko je to moguće, razvojni i socijalno odgovoran, sa ulaganjima u mere populacione politike, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, infrastrukturu i komunalnu izgradnju.

– Kada se budžet dobro pogleda vidi se da 70 odsto prihoda zavisi od RB Kolubara (EPS-a) tako da svima treba da bude jasno koliko opština Lajkovac zavisi od Kolubare. Od ukupnih 900 miliona dinara 315 miliona čine porezi na zarade, od čega su oko 200 miliona plate zaposlenih u EPS-u, jer preko 50 posto našeg radno aktivnog stanovništva radi u tim preduzećima. Program rudne rente je oko 270 miliona, što dobijamo od EPS-a kao naknadu za iskopavanje mineralnih sirovina na našoj teritoriji, i imamo 128 miliona dinara po sporazumima  i ugovorima za preseljenje Malog Borka i Skobalja. Kada saberemo sve ove cifre dobićemo da skoro 600 od 900 miliona na direktan ili indirektan način zavisi od Kolubare i EPS-a. Zbog toga su nam odnosi sa ovim javnim preduzećem veoma bitni i u narednom periodu, kako bismo mogli da uradimo mnogo stvari za našu opštinu.

Predsednik Živković se osvrnuo i na rashodnu stranu budžeta, pre svega na infrastrukturne radove u narednom periodu:

– U prvoj polovini godine sledi nam redovno održavanje putne infrastrukture za šta je odvojeno 12 miliona dinara, zatim izgradnja Seoske kuće u Pepeljevcu vrednosti 25 miliona, izgradnja Izviđačke ulica od zelene pijace do bazena dužine 700 m i širine 15m. Izviđačka će predstavljati pravo šetalište za građane, a dobiće na značaju izmenama Plana generalne regulacije, jer potez u Vojnom krugu od Konaka Brene Mihajlović do Zelene pijace neće više biti namenjen za izgradnju Agro-biznis centra nego će moći da se koristi za stambeno-poslovne i komunalne delatnosti. Imamo 15 miliona za završetak na konacima Brene Mihailović i parterno uređenje. Takođe, odvojili smo 5, 6 miliona dinara za trotoar u ulici Nadežde Petrović koja vodi ka školi u Selu Lajkovcu. To nije dovoljno novca, ali imamo u martu konkurs Evropske banke za obnovu i razvoj koji finansira radove u zonama škola, bilo je neophodno da izdvojimo 30 posto našeg učešća tako da se nadam da ćemo proći na projektu i izgraditi obostrane trotoare. Odvojeno je i novih 4 miliona za izgradnju crpne stanice u Slovcu kako bismo konačno pustili u rad fekalnu kanalizaciju u Slovcu i postrojenje za prečišćavanje. Za nastavak instaliranja kamera koje će registrovati prekoračenje brzine i druge saobraćajne prekršaje izdvojeno je 12 miliona dinara.

Najveći korisnici opštinskog budžeta su javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ i PU „Leptirić“, koji godišnje od lokalnog budžeta dobiju oko 170 miliona dinara, rekao je Živković.

–  To je neophodno za njihovo funkcionisanje. Svi smo svesni da roditelji plaćaju samo 20 odsto od pune cene boravka u vrtiću, ostalih 80 odsto – oko 22. 000 dinara – plaća opština. Napominjem da Lajkovac ima jednu od najmanjih cena boravka dece u vrtiću u Kolubarskom okrugu, iako su plate najveće. Smanjili smo budžet za sport u odnosu na prošlu godinu za dva miliona što mi je jako drago, jer se vodimo racionalnom politikom da uradimo što više za našu opštinu. Smanjili smo i dnevnice odbornika sa dosadašnjih 5 odsto prosečne zarade na nivou Srbije, što iznosi oko 14.000, na 10.000 dinara po sednici fiksno, što je godišnje ušteda oko 1,2 miliona. Za taj novac možemo da kupimo sve udžbenike za naše đake prvake, dakle nije mala ušteda. Imamo smanjenja i na poziciji predsednika, skupštine, kako bismo imali više novca, pre svega za investicije.

Predsednik Živković je najavio prvi rebalans budžeta već u martu 2022. godine i to obrazložio na sledeći način:

– Imamo nekoliko sudskih sporova i, mada očekujemo pozitivan epilog, u budžetu uvek imamo rezervisano oko 90 miliona dinara za tu namenu. Ako se ti sporovi reše pozitivno za nas  već u martu ćemo uraditi prvi rebalans budžeta i imati dodatni novac, kako bismo mogli da realizujemo planirane projekte i radove za narednu godinu: od izgradnje parkinga kod zgrade nekadašnjeg silosa i bivše Kolonije, izgradnje pojedinih puteva kao što ćemo uraditi put za Mirkoviće i Josipoviće u Gornjem kraju Jabučja, do 30 miliona dinara za funkcionisanje zatvorenog bazena za prvih šest meseci. Bazen neće raditi u letnjim mesecima: jun, jul, avgust, kako bismo smmanjili troškove, tako da na godišnjem nivou za bazen treba oko 50 miliona. Veći su nam troškovi jer je poskupela struja za privredu, ali se trudimo da raznim uštedama to nadomestimo.

Naš prioritet je da u narednom periodu nastavimo saradnju sa regionalnim preduzećima. To su Stubo-Rovni važno za rešavanje vodosnabdevanja; Eko Tamnava koja napokon 2022. počinje realizaciju deponije u Kaleniću sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj, gde je naša država uzela kredit od 31,5 miliona dinara, čime ćemo umnogome rešiti odlaganje komunalnog otpada; sa resornim ministarstvima, Putevima Srbije (obnova infrastrukture) i Kancelarijom za javna ulaganja koja je u proteklom periodu veliki novac izdvojila za obnovu naših škola, tako da se nadamo da ćemo obezbediti sredstva za fiskulturnu salu pri školi u Jabučju. Imamo još predatih projekata Kancelariji za javna ulaganja, pre svega za vodosnabdevanje- zamenu starih azbestnih cevi i izgradnju podstanica, uređenje i čišćenje kanala 1 i glavnog kanala.

Skupština je prihvatila programe poslovanja svih lokalnih javnih ustanova i preduzeća „Gradska čistoća“ za narednu godinu. Lokalne komunalne i administrativne takse i naknade nisu povećane ni za narednu godinu. Takođe, cenovnik „Gradske čistoće“ ostaje isti, osim što su predsednik Andrija Živković i direktor komunalnog Bojan Bogdanović najavili da postoji realna šansa da posle 11 godina bude snižena cena vode za građane za 10 odsto. Bogdanović je istakao da optimizam daje podatak da je u 2021. količina fakturisane vode bila bila skoro kao količina kupljene vode od JPKP Lazarevac. Ipak, preduzeće opstaje zahvaljujući subvenciji Opštine od 23,5 miliona jer su gubici 35 miliona dinara. Bogdanović je najavio nove bunare u Nepričavi, rezervoare vode, a od investicija mini smećar za tesne ulice, mini utovarivač i uređenje kruga preduzeća u kojem se nalaze vozila, i mehanizacija.

Odbornici su dali saglasnost na budžetske programe, fondove i akcione planove, regresiranje troškova boravka dece u „Leptiriću“, Program poslovanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom Eko Tamnava i Zajedničkog javnog pravobranilaštva.

Odbornik Nenad Ostojić odrekao se svoje odborničke dnevnice i namenio je u humanitarne svrhe, ovoga puta za pomoć socijalno ugroženoj sugrađanki Leposavi Stajčević iz Pepeljevca.

Related posts

Leave a Comment