UVID U BIRAČKI SPISAK

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS” br. 104/2009 i 99/2011), Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS”, br. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 i 90/2021) i Odluke o raspisivasnju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o  promeni Ustava Republike Srbije RS broj 80 od 30. novembra 2021. godine, Opštinska uprava opštine Lajkovac

IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

ZA PODRUČJE OPŠTINE LAJKOVAC

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Lajkovac izložen je u sedištu Opštinske uprave Lajkovac, ul. Omladinski trg 1, sprat 2, kancelarija 210.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani tačni podaci.

Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Lajkovac mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 7-15 časova svakog radnog dana najkasnije do zaključenja biračkog spiska 31.12.2021. godine.

Obaveštavaju se građani da mogu od raspisivanja republičkog referenduma do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 26.12.2021. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Lajkovac (izabrano mesto glasanja).

Obaveštavaju se građani da u istom roku mogu podneti zahtev  diplomatskom-konzularnom predstavništvu, da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećem referendumu glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Po zaključenju biračkog spiska pa sve do 72 sata pre održavanja referenduma, za promene u biračkom spisku nadležno je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska i lice za pružanje tehničke podrške opštinske  uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

U Lajkovcu, 01.12.2021. godine

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Broj: 013-5/21-IV od 01.12.2021. godine

                                                                                                         NAČELNIK

                                                                                                                     OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                                                              Mirjana Đaković, dipl. pravnik

Related posts

Leave a Comment