OPŠTINA LAJKOVAC PIONIR UVOĐENJA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA U MANJIM MESTIMA

“Opštinska uprava Lajkovac je okončala postupak za izbor pružaoca usluge i sa pružanjem usluge Lični pratilac deteta počelo se od 01.10.2021.godine. Uslugom su obuhvaćena sva deca sa teritorije opštine Lajkovac, kojoj su nadležni organi utvrdili potrebu za pružanjem iste.

Zaštitnik građana konstatuje, da je Opštinska uprava Lajkovac u potpunosti ispunila preporuke Zaštitnika građana i da je u konkretnom slučaju unapredila svoj rad u oblasti pružanja usluga obrazovne podrške deci sa smetnjama u razvoju i preduzetim radnjama podigla stepen zaštite prava deteta”, navodi se u dopisu koji je Milica Nikolić, kao građanka, dobila kao odgovor od Zaštitnika građana.

Milica Nikolić koja se kao roditelj obratila zaštitniku građana, inače inicijator osnivanja i predsednica Udruženja BaziMili Lajkovac, za pomoć osobama sa autizmom i drugim teškoćama u razvoju dodaje:  “Iako je bilo malo zategnuto i uvođenje usluge se malo odužilo, ipak na kraju smatram da svi treba da budemo zadovoljni time što je usluga uvedena, čime je opština Lajkovac pokazala da brine i o ovoj osetljivoj grupi.

I pored svega, opština Lajkovac je u bližem okruženju pionir uvođenja usluge Lični pratilac deteta, čemu svedoči činjenica da su brojne manje okolne opštine još uvek u fazi uvođenja ove usluge socijalne zaštite i da se to odvija sličnom dinamikom kao što je to bio slučaj u Lajkovcu.

Ja kao roditelj sam jako zadovoljna što je usluga Lični pratilac deteta napokon uvedena i konačno mogu malo da odahnem, a moje dete može da krene u školu, da uči i da se druži sa svojim vršnjacima, zahvaljujući ovoj usluzi.”

Uvođenjem usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta, za sada su otvorena dva nova radna mesta. Građani koji su zainteresovani da rade ovaj human posao pružaoca usluge Lični pratilac deteta, uvek mogu da se jave Udruženju BaziMili, napominje Milica. 

Usluga je u Lajkovcu startovala sa ličnim pratiocima za dvoje dece, za koliko je i izražena potreba u ovoj početnoj fazi.

Uvođenje usluge Lični pratilac deteta u opštini Lajkovac je svakako značajan pomak na planu socijalne zaštite i podrške deci sa teškoćama u razvoju.

Related posts

Leave a Comment