ODLUKE O NAGRADAMA I JAVNIM PRIZNANJIMA I DRUGE ODLUKE SKUPŠTINE

Septembarsko zasedanje lokalnog parlamenta u Lajkovcu ostaće zapamćeno po više specifičnih odluka. Pre svega, nakon ove sednice prelazi se potpuno na e-parlament, potom stekli su se uslovi da se seoska ambulanta u Jabučju sanira i nakon dve godine konačno bude ponovo u funkciji do kraja godine, troškovi boravka dece iz jednoroditeljskih porodica u vrtiću “Leptirić” biće regresirani 50%., a ono što je definitivno obeležilo zasedanje lokalnog parlamenta jesu odluke o dodeli nagrada i javnih priznanja opštine Lajkovac za ovu godinu.

Usvojena je odluka o izdavanju u zakup po posebnoj proceduri blizu 300 hektara poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Lajkovac, a odbornici su dali zeleno svetlo i novoj Odluci o održavanju zgrade, spoljnog izgleda zgrade i uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrade na teritoriji opštine Lajkovac.

Odbornici su konstatovali ostavku datu iz ličnih razloga odbornice Biljane Žujović, iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.

Dosadašnja direktorka Kulturnog centra “Hadži Ruvim” Snežana Škorić, imenovana je ponovo za direktorku ustanove, na mandat od četiri godine.

Donete su odluke o nagradama i javnim priznanjima istaknutim pojedincima i kolektivima za šest oblasti, ukupno sedam nagrada, koje će predsednik opštine Andrija Živković uručiti dobitnicima 16. septembra na svečanosti povodom Dana opštine.

U oblasti umetnosti i kulture, dodeljuje se nagrada, odnosno javno priznanje opštine Lajkovac u vidu POVELJE Radovanu Belom Markoviću, književniku iz Lajkovca, za rad i dostignuća od posebnog značaja za opštinu Lajkovac i za izuzetno vredna publikovana umetnička ostvarenja.

U oblasti medicine i brige o zdravlju dodeljuje se nagrada, odnosno javno priznanje opštine Lajkovac u vidu PLAKETE, kao i novčana nagrada u iznosu od sto hiljada dinara КOVID ambulanti Doma zdravlja Lajkovac, čiji je кoordinator bila dr Vojka Đurić Marković, za rad i dostignuća od posebnog značaja za opštinu Lajkovac, za izuzetne rezultate, akcije i postignuća, kojima je dat značajan doprinos prevenciji, lečenju i zaštiti zdravlja stanovništva opštine Lajkovac.

U oblasti humanosti, dodeljuje se nagrada, odnosno javno priznanje opštine Lajkovac u vidu PLAKETE, privrednom subjektu “AGRO – TARA”d.o.o. Lajkovac, čiji je zakonski zastupnik Aleksa Piper, za izuzetne akcije i poduhvate kojima je pojedinac pomogao drugim pojedincima ili grupi ljudi ili na drugi način ostvario cilj od značaja za Opštinu.

U oblasti sporta, dodeljuje se nagrada, odnosno javno priznanje opštine Lajkovac u vidu PLAKETE, dodeljuje se Odbojkaškom klubu “Želеzničar” Lajkovac, za izuzetna sportska postignuća, kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta na teritoriji Opštine Lajkovac.

Posthumno, u oblasti sporta, nagrada, odnosno javno priznanje opštine Lajkovac u vidu PLAKETE, dodeljuje se Obrenu Radovanoviću iz Beograda, istaknutom sportskom radniku FK “Strmovo 1968”

U oblasti stvaralaštva i postignuća učenika i studenata, dodeljuje se nagrada, odnosno javno priznanje opštine Lajkovac u vidu PLAKETE, Ivani Milošević, učenici četvrte godine Valjevske gimnazije, za izuzetna ostvarenja u naučnom i umetničkom radu, za postignute rezultate tokom školovanja, kao i postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

U oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada, , dodeljuje se nagrada, odnosno javno priznanje opštine Lajkovac u vidu PLAKETE, Crvenom krstu Lajkovac, za izuzetne rezultate i akcije kojima je pojedinac pomogao drugim pojedincima i izvanredne humanitarne akcije i poduhvate.

Nakon usvajanja seta odluka o ovogodišnjim nagradama i javnim priznanjima, predsednik opštine Andrija Živković je sa skupštinske govornice izneo nekoliko zapažanja i sugestija:

“Kao predsednik imam sugestije za dalji rad, za buduće komisije, za naredne godine. Jeste prvi put pa može i da se razume, ali možda je sedam nagrada za Lajkovac mnogo. Jer, sigurno je da ćemo te nagrade imati i narednih godina, pa može da se postavi pitanje kome ćemo ih dodeliti. Ako ih svake godine budemo ovoliko dodeljivali, onda će izgubiti na smislu i značaju. Moj predlog je, da se u budućnosti, ako je to zakonski i pravno moguće, ograniče na manji broj kako bi imale značaj. Jer, sigurno da ovu nagradu treba da dobiju ljudi koji su ostavili neki značaj, doprineli razvoju Lajkovca i prezentovali ga na dobar način.

Posebno mi je drago da je Dom zdravlja, deo Doma zdravlja Lajkovac, ljudi koji su se borili sa KOVID-19, i dan-danas rade 24 časa, videli ste kolike su gužve, dobili ovo priznanje. Drago mi je da je to jedno odeljenje koje funkcioniše koliko-toliko u dobrom svetlu i predstavlja svetlu tačku u našem Domu zdravlja.”

Predsednik Živković se u jednom od svojih obraćanja tokom sednice osvrnuo i na problem ambulante u Jabučju:

“Nažalost, ambulanta u Jabučju ne radi skoro dve godine. Da je bilo sluha i volje kod pojedinaca u Domu zdravlja ovaj problem bi bio rešen poodavno, pre svega na dobrobit meštana Jabučja, mada im ja želim da je što manje koriste i da budu zdravi. Brojnim intervencijama Opštinskog veća,  Upravnog odbora Doma zdravlja Lajkovac i dela zaposlenih našlo se rešenje da Dom zdravlja to uradi od sopstvenih sredstava: da prepakujući troškove pronađe 900 hiljada dinara za sanaciju ambulante.

Nadam se da radovi mogu da počnu do kraja meseca i da ćemo pre zime imati saniranu ambulantu u Jabučju. Nadam se da novo rukovodstvo Doma zdravlja neće dozvoliti da seoske ambulante budu u ovakvom stanju, a takođe se nadam da će u narednom periodu Dom zdravlja podići na viši nivo zdravstvenu zaštitu građana Lajkovca i da će građani biti zadovoljni radom svih odeljenja.

Takođe se nadam da će rukovodstvo Opštine u Doma zdravlja u narednom periodu sarađivati na obostrano zadovoljstvo, a na dobrobit građana naše opštine.”

Sa Skupštinske govornice, predsednik Živković je pozvao sve da dostojno obeleže Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave”

“Podsećam sve odbornike da je sutra važan državni praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i pozivam vas da što više i masovnije taj dan obeležimo isticanjem naše trobojke, kako na javnim ustanovama tako i na domovima. Da budemo ponosni na našu zastavu, grb i državu i bar sutra da iskažemo poštovanje prema svojoj zemlji.”

U izjavi za medije, neposredno nakon sednice, predsednik Skupštine opštine Lajkovac Nenad Džajević je rezimirajući najvažnije odlukr septembarskog zasedanja lokalnog parlamenta rekao:

“Održana je sedma sednica SO Lajkovac koja je sadržala jedanaest tačaka dnevnog reda i tri tačke dopune. Svih četrnaest tačaka su usvojene, obradili smo ih i doneli odluke vezano za njih, a novina je da smo na doneli odluku da za Dan opštine 16. septembra budu podeljene godišnje nagrade – priznanja opštine Lajkovac iz šest oblasti.

Skupštinskom odlukom definisano je 14 oblasti, s tim što smo ove godine dali priznanja u šest. Obrazovana je komisija koja realizuje čitav taj postupak, imali su preko 15 zahteva, a doneli su odluku da se u pomenutih šest oblasti nagradi sedam pojedinaca i ustanova iz raznoraznih oblasti (sporta, zdravstvene zaštite, socijalnog davanja, humanitarne delatnosti…). Sve predloge stručne komisije mi smo usvojili na skupštini.

Na današnjem dnevnom redu našla se i izmena Poslovnika, to čekamo već duži vremenski period. Ušli smo u proceduru za realizaciju primene elektronskog glasanja na sednicama Skupštine opštine i podelu materijala koji više neće biti u štampanoj formi, već će se slati elektronski putem preko imejla. To od stupa na snagu osam dana od današnje sednice i od sledeće sednice primenjujemo elektronski parlament i nadalje tako funkcionišemo.

Na sednici se našla i ostavka odbornice Biljane Žujović iz ličnih razloga, koju smo konstatovali. Ona je član odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“. Do sledeće skupštine zasedaće izborna i mandatsko-imunitetska komisija, tako da će naredni odbornik sa pomenute liste ući u parlament na mesto odbornice Žujović.

Doneli smo odluku o regresiranju troškova boravka dece u vrtiću,  a izmena se odnosi na jednoroditeljske porodice, malo smo proširili dijapazon onih koji spadaju u tu kategoriju. To je jako povoljno i podsticajno za te porodice, a troškovi će im biti regresirani za 50%.

Za zakup poljoprivrednog zemljišta dobijena je saglasnost, i to smo izglasali na skupštini. Imam informaciju da na teritoriji opštine Lajkovac ima 290 hektara opštinskog zemljišta, koje Opština Lajkovac daje u zakup po posebnoj proceduri. Postoji komisija za to, tako da svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove mogu da dobiju zemljište na obradu i korišćenje.

Posle dužeg vremena konačno će biti rekonstruisana ambulanta u Jabučju koja već duže od godinu dana ne radi. Na skupštini smo takođe doneli izmene finansijskog plana za Dom zdravlja, gde su predviđena finansijska sredstva za njegovu rekonstrukciju. Nadam se da će u kratkom roku ambulanta u Jabučju ponovo biti u funkciji, a meštani sela moći da koriste zdravstvene usluge u svom mestu.

Takođe smo izglasali novu-staru direktorku Kulturnog centra Snežanu Škorić, koja je i u prethodnom mandatu obavljala tu funkciju.

Podržali smo predlog komisije za novčani deo opštinskih priznanja u iznosu od 100.000 dinara. Kovid ambulanta je dobila priznanje za rad, kako ove godine tako i u prethodnoj, kada je bilo i neizvesnije i teže raditi i biti na njihovom mestu. Novac će biti uplaćen Domu zdravlja, a oni će to definisati kako treba: da li će dati svojim zaposlenima ili će kupiti opremu za ambulantu.”

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, na ovoj sednici lokalnog parlamenta nije bilo odborničkih pitanja.

Related posts

Leave a Comment

four + thirteen =