LAJKOVAC U PROJEKTU NAMENJENOM ŽENAMA I DECI ŽRTVAMA NASILJA

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Udruženje žrtava nasilja “HAJR”, nakon sprovedenog Javnog konkursa za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške porodici, jačanju položaja žene u društvu, merama populacione politike i unapređenju demografske slike u 2021. godini, na području šest lokalnih samouprava među kojima je i Lajkovac, realizuju projekat “Podrška porodici i jačanje položaja žena kroz socio – psihološke aktivnosti namenjene ženama i deci žrtvama nasilja”.

Tim povodom, predsednica Udruženja “HAJR” Hajrija Ramadani je za portal lajkovacnadlanu.rs rekla:

“Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je ove godine raspisalo Javni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške porodici, jačanju položaja žene u društvu, merama populacione politike i unapređenju demografske slike u 2021. godini. Odobren je naš predlog za projekat “Podrška porodici i jačanje položaja žena kroz socio – psihološke aktivnosti namenjene ženama i deci žrtvama nasilja”. Ciljna grupa su dakle žene i deca žrtve nasilja.  Projekat će se realizovati narednih mesec dana, u periodu od 15. septembra do 15. oktobra kroz više aktivnosti.  Najpre će se spovesti Edukacija o korisničkom nivou korišćenja različitih platformi za on-line komunikaciju, a nakon toga, zbog epidemiološke situacije slede on-line Grupne psihološke radionice za jačanje psiholoških kapaciteta žrtava nasilja i Individualni psihološki tretmani i savetovanje. Zainteresovani se mogu prijaviti za grupne i individualne radionice i tretmane.  Udruženje “HAJR” će sprovoditi ove projektne aktivnosti u gradovima Beograd, Aranđelovac, Lajkovac, Niš, Trstenik i Šid. Preko 50 žena i dece žrtava nasilja biće uključeno u projektne aktivnosti.”

Žrtve nasilja sa područja Lajkovca mogu kontaktirati lokalnu kancelariju Udruženja “HAJR” i prijaviti se za ućešće u radionicama i tretmanima u okviru ovog projekta na broj 064/501 – 0290 ili elektronskom poštom:  uznhajrlajkovac@gmail.com

Aktuelni projekt “Podrška porodici i jačanje položaja žena kroz socio – psihološke aktivnosti namenjene ženama i deci žrtvama nasilja” je samo jedna u nizu aktivnosti Udruženja “HAJR” u cilju osnaženja žrtava nasilja i aktivne borbe protiv svake vrste nasilja.

Related posts

Leave a Comment