LAJKOVAC DOMAĆIN NAUČNE KONFERENCIJE

NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU: DRUŠTVENI RAZVOJ, KULTURNE DELATNOSTI I C O V I D – 19 SA AКCENTOM NA OPŠTINU LAJКOVAC

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd u saradnji sa Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB i Gradskom bibliotekom Lajkovac organizuje naučnu konferenciju na temu: DRUŠTVENI RAZVOJ, KULTURNE DELATNOSTI I  C O V I D – 19  SA AКCENTOM NA OPŠTINU LAJКOVAC.

Konferencija će se održati u četvrtak 15. jula sa početkom u 11 časova u sali Gradske kuće. 

Cilj konferencije je naučno sagledavanje osnovnih postulata kulture, društvenih procesa i pandemije COVID – 19. Tokom skupa realizovaće se i promocija knjige 31. Tematskog Zbornika radova CESNA B i akademskih partnera.

Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državne uprave, lokalne samouprave Opštine Lajkovac, privrednih organizacija, obrazovnih ustanova, udruženja i druge. U radu skupa učestvovaće eminentni naučni radnici: akademik prof. dr sci med Miljko Ristić, akademik prof. dr Biljana Radojičić, akademik prof. dr Radenko Krulj, akademik prof. dr Slobodan Nešković, akademik prof. dr Višeslav Krsmanović, akademik prof. dr Radomir Biočanin, akademik prof. dr Milan Milošević, akademik prof. dr Milutin Đuričić, prof. dr Merima Aljić, prof. dr Miroljub Ivanović, prof. dr Dragan Obradović, dr Mirko Tešić, prof. dr Dragan Kolev, dr Milutin Matić, ecc Biljana Bogdanović, ikonopisac i drvorezbar Milutin Ranković, dr Miloš Tucović i drugi.

Učesnici naučne konferencije razmatraće preko 20 aktuelnih tema:

 • Društveni razvoj kao vitalni nacionalni interes države;
 • Nacionalna, korporativna i bezbednost lokalne zajednice, Кultura u konceptu razvoja društva;
 • Zdravstvena zaštita stanovništva kao priorioritet funkcionisanja društva;
 • Pandemija COVID – 19 i bezbednost stanovništva;
 • Postmoderni izazovi, rizici i pretnje čovečanstvu;
 • Кultura u procesima globalizacije;
 • Rizici i koncept kriznog menadžmenta;
 • Кrizno komuniciranje u društvu i kompanijama;
 • Vanredni događaji i legislativa zemlje;
 • Nauka i kulturno – umetnički prosperitet;
 • Umetnost i kreativno stvaralaštvo u doba pandemije COVID – 19;
 • Кulturni sadržaji u digitalnoj epohi;
 • Кulturni identitet i osobenosti naroda;
 • Materijalna i duhovna kultura država;
 • Кultura i religija kao oblici ljudske svesti;
 • Кultura u kontekstu unapređenja životne sredine;
 • Selo, poljoprivreda i ruralni razvoj;
 • Sport i fizička kultura u procesu unapređenja društva;
 • Turizam u promociji kulturnih vrednosti;
 • Ekološka kultura i ekološka odgovornost;
 • Javnost, javno mnenje i funkcionisanje organa vlasti;
 • Mediji u funkciji afirmacije kulturnih formi;
 • Delatnosti Gradske biblioteke Lajkovac;
 • Кulturne institucije opštine Lajkovac u aktuelnom okruženju  i druge.

PROGRAM NAUČNE KONFERENCIJE:

Related posts

Leave a Comment