SAOPŠTENJE ZAJEDNIČKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJKOVAC, LJIG I OSEČINA

Povodom zahteva koji su javnim putem upućeni pravobranilaštvu, a koji se odnose na rad i postupanje ovog organa, izdajemo sledeće saoštenje:

“Pravobranilaštvo je samostalan i nezavisan organ, koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada Valjeva i ostalih osnivača.

S tim u vezi, obaveštavamo javnost da u svim predmetima uvek postupamo isključivo na osnovu zakona i drugih propisa, a ne po zahtevima političkih stranaka, drugih grupacija i bilo kog pojedinca.”

                                                  ZAJEDNIČKO  PRAVOBRANILAŠTVO

  GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJKOVAC, LJIG I OSEČINA

                                                                                     PRAVOBRANILAC

                                                                                         Darko Kostić

Related posts

Leave a Comment