I TOKOM PANDEMIJE VIŠE NEGO USPEŠNA SARADNJA LOKALNE SAMOUPRAVE I KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

U duhu dosadašnje, gotovo 15.-togodišnje, uspešne saradnje na ekonomskom, stambenom i materijalnom zbrinjavanju izbeglih (iz BiH i Hrvatske) i interno raseljenih lica (sa KiM-a) uglavnom srpske nacionalnosti koji sada imaju trajno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Lajkovac, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i opština Lajkovac tokom aktuelne pandemije, koja traje već duže od godinu dana, nastavljaju svoju brigu za ove osetljive migrantske grupe.

Sam podatak da je opština Lajkovac od 2008.god. do 2021.god. od Komesarijata za izbeglice za zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih lica dobila gotovo 75 miliona dinara nepovratnih sredstava uglavnom je nepoznat građanima Lajkovca. Ta sredstva potiču iz budžeta Republike Srbije i u manjoj meri donatorskih sredstava preko Regionalnog stambenog programa.

Poverenik za izbeglice i migracije opštine Lajkovac Živorad Šušnjarević je za portal Lajkovac na dlanu rezimirao rezultate plodne saranje lokalne samouprave i Komesarijata:

“Zahvaljujući takvoj saradnji Komesarijata za izbeglice i opštine Lajkovac do sada je za ovih nepunih 15 godina na teritoriji naše opštine dodelom građevinskog materijala u ukupnom iznosu od 32.242.000,00 din. stambeno je zbrinuto oko 70 porodica, zatim otkupom seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti od 30.322.000 din zbrinuto je 45 izbegličkih porodica i porodica sa Kosova  dok je specifičnom vrstom dohodovne pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica u vrednosti do 200.000 din po porodici u vidu alata i drugih sredstava za započinjanje sopstvenog mini biznisa primilo 45 izbegličkih porodica i porodica sa Kosova u ukupnoj vrednosti  od 8.140.000 din. Naravno, to nije sve, već su jednokratnom vrstom novčane pomoći i pomoći u ogrevnom drvetu do sada pomognute svake godine približno 124 porodice u ukupnoj  vrednosti od 2.622.000 din. Međutim, čak nu to nje kraj pomoći Komesarijata izbeglim i interno raseljenim licima koji su naši sugrađani već se njima par puta svakle godine uručuje pomoć  od oko 30  humanitarnih paketa sa najosnovnijim namirnicama.“

Ovom prilikom Povereništvo za izbeglice opštine Lajkovac poziva sva izbegla i interno raseljena lica sa prebivalištem/boravištem na teritoriji opštine Lajkovac, koji do sada nisu bili korisnici navedenIh vidova pomoći, da se jave Povereniku za izbeglice opstine Lajkovac, lično u Gradskoj kući, 3.sprat ili na telefon 063/106-29-56.

Related posts

Leave a Comment