OBAVEŠTENJE O UVIDU U BIRAČKI SPISAK – IZBORI ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA

Obaveštavaju se građani sa teritorije opštine Lajkovac da je Skupština opštine Lajkovac dana 26.03.2021. godine donela Odluku o raspisivanju redovnih izbora za Savete mesnih zajednica na teritoriji opštine Lajkovac.


Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS” br. 104/2009 i 99/2011) i tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS”, br. 15/2012, 88/2018 i 67/2020), Opštinska uprava opštine Lajkovac

IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA
ZA PODRUČJE OPŠTINE LAJKOVAC

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Lajkovac izložen je u sedištu Opštinske uprave Lajkovac, ul. Omladinski trg 1, sprat 2, kancelarija 210.


Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani tačni podaci.


Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Lajkovac mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 7-15 časova i u neradne dane od 7-15 časova najkasnije do zaključenja biračkog spiska 02.04.2021. godine.


Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.


U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.


Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ , unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

U Lajkovcu, 29.03.2021. godine

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

NAČELNIK

OPŠTINSKE UPRAVE

Mirjana Đaković, dipl. pravnik

Related posts

Leave a Comment