POZIV PENZIONERIMA ZA BESPLATNE BANJE

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas – poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje.

Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija iznosi do 26.324,00 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS za 31. 12. 2018. godine, 1 evro = 118,1946 dinara) pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 26,324,00 dinara. Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina. Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica (ukoliko je korisnik već preuzeo), dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), raspoloživa medicinska dokumentacija i izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.

U besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan. Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama penzionera. Penzioneri će, tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.

Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere.

Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju (koji su to pravo ostvarili kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad). Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose od 6. maja zaključno sa 21. majem 2019. godine.

VAŽNO ZA LAJKOVAČKE PENZIONERE:

Zainteresovani penzioneri zahteve mogu predati u poslovnici PIO Fonda u Lajkovcu u ulici Kneza Miloša br 2 ( da podsetimo, “socijalno” se preselilo u Dom zdravlja, a “penziono” je ostalo na staroj adresi), svakog radnog dana u vremenu od 9 – 13 časova.

Što se tiče broja penzionera koji se upucuju iz opštine Lajkovac, poslovnica je dobila oko 200 obrazaca zahteva, a besplatnu banju će iz lajkovačke opštine dobiti 21 penzioner: 13 iz kategorije starosnih penzionera, 2 invalidska penzionera i šest iz kategorije porodična penzija.

NAPOMENA: Uz zahtev nije potrebna kopija lične karte a ni prepis čeka, ako se ima penzionerska kartica. Nije potrebno biti član Udruženja penzionera. Takodje, nije potreban poseban predlog od lekara, već je dovoljan stari izveštaj od doktora, nenamenski, da se neko ne posalje u kontraindikovanu banju. I zdravi mogu na rekreaciju, ako nemaju do sada lečenje. Pravo na banjo imaju i deca porodični penzioneri.

Related posts