PROLEĆNA SETVA: SAVETI RATARIMA LAJKOVAČKE OPŠTINE

Pred poljoprivrednim proizvođačima Opštine Lajkovac je jedan od najvažnijih radova u poljoprivredi, a to je setva jarih kultura, prvenstveno kukuruza, soje i suncokreta.

foto: Agromedia


Tokom jeseni 2020. godine na poručju Opštine Lajkovac strna žita (pšenica, ječam, tritikale i ovas) zasejana su na oko 80 % planiranih površina. Najveći deo površina zasejan je u optimalnom roku. Preostali deo površina poljoprivrednici iskoristili su da zaseju jare sorte strnih žita tokom proleća, a u najvećoj meri jarog ovsa.


Ovih dana savet proizvođačima je da obave setvu leguminoza (lucerke i crvene deteline) i travno-leguminoznih smeša u cilju proizvodnje kabaste hrane za ishranu stoke, kaže Svetlana Jerinić iz područne Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Valjevo:


“Setva najvažnije ratarske kulture, kukuruza, u Opštini Lajkovac, ukoliko vremenske prilike dozvole, trebalo bi da počne početkom aprila. Savet proizvođačima je da ne žure sa setvom, da sačekaju da se površinski sloj zemljišta zagreje na 10°C. Površinsku pripremu zemljišta najbolje je obaviti nekih 15 dana pre same setve, kako bi se zemljište dovoljno sleglo i setva se obavila kvalitetno. Uz površinsku pripremu primeniti preostali deo planiranih NPK đubriva, odnosno zatanjirati određenu količiinu NPK preporučene formulacije, kako bi se obezbedilo dovoljno hraniva za početne faze razvoja, odnosno za klijanje i nicanje. Prethodnih godina u proizvodnoj praksi dobro se pokazalo unošenje azotnih đubriva pre same setve, odnosno primena Uree, KAN-a ili AN-a sa predsetvenom pripremom, a najbolje sa drljanjem. Kukuruz formira elemente prinosa u fazi 3. do 5. lista i tada je neophodno da ima dovoljno azota na raspolaganju. Primenom ovakvog načina prihrane azot se do te faze spusti do zone korenovog sistema. Zemljišta Kolubarskog okruga, pa i Opštine Lajkovac, težeg su mehaničkog sastava i ovakav način prihrane može se primenjivati bez bojazni da će se azot isprati u dublje slojeve zemljišta.


Takođe, preporuka je da prilikom izbora sorti i hibrida kukuruza, soje i suncokreta za prolećnu setvu, proizvođači biraju sorte i hibride različitih grupa zrenja kako bi se osigurao prinos i kvalitet.”


Ove godine u Kolubarskom okrugu biće zasejano oko 35 000 ha kukuruza.

Related posts

Leave a Comment