OBAVEŠTENJE OŠ “DIMITRIJE TUCOVIĆ” JABUČJE ZA RODITELJE BUDUĆIH PRVAKA

Upis u prvi razred školske 2021- 2022. godine:


Redovan upis u prvi razred osnovne škole po zakonu počinje u predviđenom terminu od 1. aprila i traje do 31. maja tekuće godine.

Koja deca se ove godine upisuju u prvi razred?


U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Uškolskopj 2021- 2022. godini, upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine.


Izuzetno, detetu može da se odloži upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa zakonom. Dete koje ima šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Kako roditelji prijavljuju dete za upis u prvi razred?


Roditelju ili drugom zakonskom zastupniku dece koja su stasala za upis u prvi razred osnovne škole omogućeno je da iskažu interesovanje za upis deteta u školu elektronskim putem tako što definišu datum upisa i testiranja deteta preko Portala e Uprava.


Zahvaljujući elektronskoj usluzi e- uprave, roditelji ne donose dokumentaciju u školu, već se ona pribavlja po službenoj dužnosti elektronskim putem. Preko aplikacije e- uprave, izvršiće se povlačenje podataka o učeniku ( izvod iz matične knjige rođenih, evidencija prebivališta i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu) i upis. Nakon upisa deteta u školu, pedagog škole vršiće ispitivanje deteta.

Testiranje deteta:


Ispitivanje deteta vrši pedagog škole, primenom standardnih postupaka i instrumenata od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.


Sistematski pregled je obavezan za svako dete koje se upisuje u prvi razred. Pregled se obavlja kod pedijatra, koji na osnovu pregleda drugih specijalista određuje procenu zdravstvenog stanja deteta i na osnovu toga izdaje potvrdu koja se prilaže prilikom upisa deteta u osnovnu školu.


Ukoliko roditelj nije u mogućnosti da dovede dete u predloženom terminu ili da zakaže preko portala e- uprave, može se javiti na broj telefona pedagoga 062- 881- 6975 ili direktora škole 069- 643- 003.

Prilikom testiranja deteta biće preduzete sve mere zaštite protiv širenja Covid 19 ( obavezna dezinfekcija ruku i nošenje maski).

Related posts

Leave a Comment