OPŠTINA LAJKOVAC U PROGRAMU “ČISTA SRBIJA”

Opština Lajkovac je jedna od 65 opština u Srbiji koja je ušla u program “Čista Srbija” i time otvorila mogućnost konkurisanja za sredstva koja će ulagati u regulaciju otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže.


Nakon sastanka održanog u Ministarstvu građevinarstva i infrastrukture vezanog za program “Čista Srbija”, koji Vlada Republike Srbije realizuje na osnovu Sporazuma sa Republikom Kinom, a za koji je opština Lajkovac konkurisala sa nekoliko projekata, gotovo je izvesno da će joj projekti najverovatnije biti odobreni do kraja marta.


Naime, program “Čista Srbija”, podrazumeva da će u narednih pet godina na teritoriji cele Srbije, tamo gde je to neophodno, biti izgrađena kišna i fekalna kanalizacija.


Predsednik opštine Andrija Živković je izrazio zadovoljstvo ishodom sastanka održanom u Ministarstvu građevinarstva i infrastrukture, podvukao značaj lokalnih projekata sa kojima Lajkovac konkuriše i uz najavu da je u planu i uređenje kanala “Makiš”, akcenat je stavio na tri važna projekta vredna 200 miliona dinara:


“Projekti za koje smo konkurisali odnose se pre svega na izgradnju mini kompaktnog postrojenja za prečišćavanje odpadnih voda i izgradnju fekalne mreže za naseljeno mesto Bogovađa, izgradnju fekalne i kanalizacione mreže za naseljeno mesto Rubribreza i rekonstrukcija postojećeg postrojenja za prečišćavanje odpadnih voda u Lajkovcu. Vrednost ova tri projekta je oko 200 miliona dinara.”

Related posts

Leave a Comment