PODRŠKA BROJNIH JAVNIH LIČNOSTI KAMPANJI ŽUKO “KO KOSI, A KO VODU NOSI?”

“Briga nije (samo) ženski posao” naziv je kampanje koju je pokrenuo UN Women Serbia čiji cilj je prevazilaženje stereotipa o ulogama muškaraca i žena u domaćinstvu, prvenstveno u oblasti brige o deci i starima, kao i podizanje svesti o tržišnoj vrednosti neplaćenog rada.


Žene u Srbiji iskoriste 21% svog vremena na rad u kući i brigu o članovima porodice, u šta se ubraja i briga o starim i bolesnim članovima domaćinstva. Istraživanja pokazuju da žene u Srbiji utroše dvostruko više vremena na neplaćene poslove od muškaraca. Žene u proseku provode 4 sata i 36 minuta dnevno u neplaćenim poslovima, a muškarci 2 sata i 5 minuta.


Žena koja svakog dana brine o kući, deci, starijim i bolesnim članovima domaćinstva trebalo bi da zaradi 546 evra mesečno, a kada bi ti svi neplaćeni poslovi postali vidljivi i pridodala im se ekonomska vrednost, godišnja zarada ovih žena bi bila 6.560 evra neto.


Veće uključivanje muškaraca u svakodnevne obaveze u domaćinstvu i rad sa decom ima višestruke efekte: dovodi do bolje komunikacije između partnera pa samim tim do višeg stepena intimnosti i većeg zadovoljstva vezom; žena se rasterećuje nekih dnevnih poslova pa je moguće da joj život bude sadržajniji; efekti uključenosti oba roditelja u živote dece su pozitivni na više načina – od boljeg uspeha u školi, načina rešavanja nesuglasica, do većeg samopouzdanja – te su izvori konflikata i nezadovoljstava manji.


Kampanji “Ko kosi, kovodu nosi” Ženskog udruženja kolubarskog okruga (ŽUKO) pridružile su se brojne javne ličnosti sa područja Kolubarskog okruga i šire.

Kako je opština Lajkovac prva lokalna samouprava u okrugu koja je podržala osnivanje ŽUKO i kampanju “Ko kosi, a ko vodu nosi?”, očekivani su i prvi glasovi podrške upravo iz Lajkovca.


Jedna od prvih poruka podrške stigla je upravo iz Lajkovca. Među prvima, Mila Lončar Mitrović, pridružila se kampanji. Smatra da je vreme koje žene ulože u brigu o kući i porodici, vreme koje nisu uložile u svoj razvoj i zato nam je potrebno više rodno senzibilnih politika i više aktivnih žena na mestima odlučivanja koje bi radile na poboljšanju položaja žena.

Danica Jovanović, pomoćnica predsednika opštine Ljig, smatra je jako bitno da oba roditelja aktivno učestvuju u odgoju deteta i da kao društvo podstičemo očeve da koriste porodiljsko odsustvo.


Kampani se pridružila pomoćnica predsednika opštine Osečina, Zorica Pavlović:

Novinarka portala “Lajkovac na dlanu” Snežana Bilić smatra, da su ravnomernom raspodelom poslova i obaveza u domaćinstvu svi na dobitku.

Psihoterapeutkinja, Svetlana Živković Simić smatra da je podela poslova oko kuće, dece i starih i bolesnih jedan od ključnih faktora za stabilnost porodice.


Kampanji se priključio i Uroš Jovčić, glumac. Uroš kaže da ako smo ravnopravni članovi domaćinstva, ako delimo sve ostale stvari onda treba da delimo i kućne poslove.


Košarkaš i reprezentativac Stefan Birčević kaže, da je roditeljstvo jedno od najlepših ali i najtežih zadataka čoveka, koji zahteva podjednaku odgovornost i posvećenost oba roditelja.


Nemanja Stolić, bokser i trener se pridružio, smatra da je jedino ispod ponosa prebacivati poslove na druge pod izgovor da su to samo ženski poslovi.


Pored ravnopravne podele poslova, Milica Mandic smatra da je neophodno to preneti i na mlađe generacije.
Snežana Jakovljević Čkojić se zalaže za ravnomernu raspodelu neplaćenih poslova.


Srpski automobilista Dusan Borkovic kaže da unutar odnosa poštovanje proizilazi iz deljenja svega, pa i kućnih obaveza.


Deci nije važno da li ste dečak ili devojčica, važno je kakav ste prijatelj i igrač. Kampanji se priključio i naš poznati muzičar, kompozitor i pisac Nele Karajlić, koji kaže da treba da zadržimo to dečije u sebi i kad odrastemo.


Voja Brajović, naš proslavljeni glumac, pridružio se kampanji, deo kampanje je i Nikola Rokvic koji je pevač, ali pre svega divan čovek.


Kampanji se pridružila i Nela Mihailović koja kaže da je srećna porodica ona koja sve, pa i kućne poslove, deli na pola.


Glumac Ammar Mešić kaže da, potiče iz porodice gde su njih trojica braće podjednako radili i pomagali roditeljima u svim poslovima i zato šalje poruku da treba zajedno da kosimo ali i vodu da nosimo.


Glumica, Katarina Vićentijević šalje poruku da oni koji se poštuju i vole dele sve.


I naša glumica Jelena Gavrilović je podržala kampanju i osvrnula se na to koliko je bitno podeliti brigu o starima i bolesnima. Takođe i glumac Šaša Joksimović pridružio se kampanji, kao i brojne druge jacne ličnosti.


Kampanja “Ko kosi, ko vodu nosi” ima za cilj da podstakne opštine Kolubarskog okruga na kreiranje lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost kroz koje će se poseban akcenat staviti na potrebe žena na selu i smanjenje radne preopterećenosti neplaćenim poslovima.


U organizaciji ŽUKO održana je na temu rodne ravnopravnosti i ravnopravne podele poslova u domačinstvu i brige o deci i starim licima serija javnih debata u svim opštinama okruga, u svim opštinama prikazana je edukativna pozorišna predstava “Ko kosi, a ko vodu nosi?”, brojne radionice i seminari i realizovane brojne druge aktivnosti.


“Ona nigde ne radi”.


Koliko puta su vredne žene koje obavljaju poslove u kući i na gazdinstvu i po 20 sati dnevno čule ovu rečenicu? Zašto je njihov posao nevidljiv?


Ova kampanja je deo projekta „Nevidljiv rad žena na selu“ koji je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women Serbia) u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada“ i finansiran od strane Velike Britanije i Britanske ambasade u Beogradu (British Embassy Belgrade).

Related posts

Leave a Comment