NAJUGROŽENIJIMA RASPODELJENO 100 PAKETA HRANE OD NEMAČKOG CRVENOG KRSTA

Crveni krst Lajkovac raspodelio je 100 paketa hrane najugroženijima, kao odgovor na COVID-19, u okviru projekta podrške nemačkog Crvenog krsta.

U okviru saradnje sa nemačkim Crvenim krstom, obezbeđena je podrška za aktivnosti organizacijama Crvenog krsta Srbije u odgovoru na COVID-19. Deo projekta, obuhvatio je i nabavku pakete hrane, prema iskazanim potrebama područnih organizacija. Prema planu raspodele paketa hrane, lajkovačkom Crvenom krstu opredeljeno je 100 paketa hrane.
Rok za krajnju distribuciju paketa do korisnika bio je 15. decembar, a lajkovački Crveni krst je pakete već raspodelio.


Kriterijumi za raspodelu bili su: samohrana starčka domaćinstva, porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, ugrožene porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijlne pomoći, ugrožene porodice sa više dece – odnosno višečlane porodice, ugrožene porodice koje imaju invalidno lice, ugrožene porodice sa samohranim roditeljem i ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina.


Naime, zahvaljujući saradnji Crvenog krsta Srbije i Nemačkog Crvenog krsta, do kraja ove godine, više od 5.000 porodica kojima je pomoć najpotrebnija dobijaće pakete hrane u okviru odgovora Crvenog krsta Srbije na pandemiju virusa COVID 19.

U okviru ovog projekta obezbeđena je i lična zaštitna oprema za poboljšanje higijensko – epidemioloških mera prilikom sprovođenja programa Crvenog krsta, posebno programa narodnih kuhinja i organizovanja akcija dobrovoljnog davanja krvi.


Crveni krst Srbije i Nemački Crveni krst potpisali su sporazum koji će se sprovoditi do kraja godine, a sredstva su obezbeđena od Vlade Savezne Republike Nemačke odnosno Ministarstva spoljnih poslova.

Related posts

Leave a Comment