UPUĆIVANJE NA RAD OD KUĆE NEMA NIKAKVE VEZE SA PROGLAŠENJEM VANREDNE SITUACIJE U OPŠTINI U KOJOJ RADNIK ŽIVI

Izvestan broj Lajkovčana obratio se redakciji portala LAJKOVAC NA DLANU sa pitanjem i molbom da se raspitamo, da li će zbog epidemiološke situacije u opštini Lajkovac biti proglašena vanredna situacija. Reč je, naime, o Lajkovčanima koji su zaposleni u okolnim mestima i kako tvrde, zbog toga što u Lajkovcu nije proglašena vanredna situacija, oni su uskraćeni za mogućnost rada od kuće.


Prvo, ono što je evidentno, u opštini Lajkovac nije proglašena vanredna situacija i prema saznanjima do kojih smo došli, to za sada nije opcija.


Drugo, sve i da je proglašena vanredna situacija u opštini Lajkovac, to nebi imalo ama baš nikakve veze sa tim da li će radnici u firmama u okruženju moći da rade od kuće.


Štab za vanredne situacije Opštine Lajkovac preporučio je Opštinskoj upravi opštine Lajkovac kao i svim javnim ustanovama da omoguće uvođenje „rada od kuće“ zaposlenima u istim, ali da se pri tom vodi računa da se održi normalan proces rada.


To da li će radnik biti upućen na rad od kuće, isključivo je stvar firme, i u Lajkovcu i u susednim i svim drugim opštinama i reguliše se Ugovorom o radu i Aneksom ugovora o radu, na osnovu republičkih propisa i nema nikakve veze sa tim da li je u opštini u kojoj radnik živi proglašena vanredna situacija ili ne, odgovor je do koga smo došli.


Praksa pokazuje, da u uslovima pandemije, firme uglavnom koriste ovu mogućnost, pod uslovom da je upućivanjem radnika na rad od kuće očuvan proces rada. Svi slučajevi rada od kuće u vanrednom stanju, vanrednoj situaciji i u vreme epidemije obuhvaćeni su zakonskom regulativom i taksativno su pobrojane sve kategorije radnika koji se u datim okolnostima upućuju na rad od kuće i pod kojim uslovima.


Neko je očigledno pogrešnim tumačenjem doveo radnike u zabludu, koji su sada uvereni da im je rad od kuće uskraćen zato što u njihovim opštinama nije proglašena vanredna situacija.

Related posts

Leave a Comment