ODLIČNI REZULTATI RADA UDRUŽENJA BAZIMILI

Udruženje BaziMili Lajkovac, za nešto više od godinu dana postojanja ostvarilo je vidne rezultate.


Za portal LAJKOVAC NA DLANU, osnivač i predsednica udruženja Milica Nikolić, svojevrsna heroina ove priče, rezimirala je dosadašnje rezultate:


“Skoro nam je bilo godinu dana od kako smo osnovani, a eto bliži se i kraj godine, pa već može neka rekapilitacija da se izvede na temu šta smo to sve do sada radili.


Pre svega, naši korisnici su osobe sa invaliditetom, tačnije deca i mladi sa teskoćama u razvoju i njihove porodice. Udruženje je osnovano u septembru 2019. godine. Naš cilj je da utičemo na poboljšanje kvaliteta i uslova života dece sa teškoćama u razvoju i njihovih porodica u lokalnoj zajednici. Razvijamo inkluzivni pristup u svom radu i trudimo se da što više uključimo civilno društvo u aktivnosti koje organizujemo.


Do sada smo organizovali:


Humanitarne akcije (humanitarni koncert, humanitarna prodajna izložba prilikom manifestacije Ulica otvorenog srca u Lajkovcu, paketići za Novu godinu…) gde su nam donatori većinom bili lokalni privrednici i građani naše opštine. Cilj humanitarnih akcija je bio prikupljanje novca za opremanje prostorija u kojima bismo deci organizovali druženja, radionice i tretmane.


Uspostavljena je saradlja sa vrtićem. Održavali smo likovno-kreativne radionice u prostorijama vrtića. Radionice su inkluzivnog karaktera, na njima su učestvovala deca tipičnog razvoja zajedno sa decom sa teškoćama u razvoju. One su nam pokazale da se deca najbolje povezuju kroz direktan kontakt, pa nam je želja da takav koncept i dalje razvijamo.


Uspostavljena je saradnja sa srednjom školom. Suštinski nam je važno da primenjujemo inkluzivni pristup u svom radu, jer on omogućava integraciju dece sa teškoćama u razvoju u zajednicu i zato radimo sa širom populacijom. U cilju uključivanja zajednice odradili smo outreach prema deci u srednjoj školi, gde nam se javilo 40 volontera.Smatramo da aktivna, odgovorna deca i mladi koji su usvojili vrednosti solidarnosti već u školi, i kao odrasli nastavljaju da podržavaju, ostvaruju i šire takve ideje u svojim zajednicama, tako da doprinose tkanju mreže koja povezuje ljude, razbija predrasude i povećava osećaj sigurnosti i kvaliteta života svih u zajednici. Volonteri iz srednje škole bili su uključeni na radionicama, obeležavanju Dečije nedelje i sličnim aktivnostima.


Uspostavljena je saradnja sa osnovnom školom i po prvi put obeležen je dan OSI (održana je priredba u holu škole na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom), sa ciljem da se stvore uslovi za inkluzivno obrazovanje i poveća osetljivost dece i mladih za potrebe drugih, kao i za potrebe zajednice (time razvijamo socijalnu odgovornot). Na priredbi u školi su učestvovala deca tipičnog razvoja, učenici nižih razreda, zajedno sa decom sa teškoćama u razvoju. Nakon priredbe, u holu škole je održan prodajni bazar i sakupljen novac je usmeren na opremanje prostorija udruženja.


Doprineli smo razvoju filantropije i volonterizma u lokalnoj zajednici. Mobilizacijom i ukljućivanjem šireg broja građana, naročito mladih i dece u aktivnosti udruženja, uspeli smo da senzibilišemo i motivišemo građane da nam pomognu i podrže nas u našoj misiji. Podrška lokalne zajednice se zaista oseća : učestvuju zajedno sa nama u organizaciji humanitarnih akcija i ostalih aktivnosti udruženja (radionice), tokom kojih su ostvarili direktan kontakt sa decom sa invaliditetom i njihovim porodicama, razvio se osećaj empatije među lokalnim stanovništvom. To što smo se zajedno izborili za uvođenje usluge lični pratilac deteta i opremili prostorije za osnivanje ikluzivnog centra, a sve isključivo donacijama građana, obrazovnih ustanova i firmi iz Lajkovca,doprinelo je buđenju jakog osećaja zajedništva na lokalnom nivou.


Obeležena je Dečija nedelja u prostorijama udruženja. U goste su nam došla deca iz vrtića, osnovne i srednje škole. To je bio još jedan od načina na skrenemo pažnju na decu sa teškoćama u razvoju i povežemo se sa lokalnom zajednicom.


Pored toga, organizovali smo Školicu sporta za decu, odlazak u konjički klub (Hipo terapiju za decu), likovno – kreativne padionice za decu inkluzivnog karaktera…


Uspostavili smo saradnju sa brojnim udruženjima koja se bave temama koje su bliske našoj. Inicirali smo upućivanje molbe, zapravo otvorenog pisma nadležnim institucijama koja se tiče problema dece i mladih sa teškoćama u razvoju i njihovih porodica u vreme pandemije KOVID 19. Uspeli smo da animiramo više od 20 udruženja iz različitih krajeva Srbije , da zajedno sa nama upute Molbu, što je rezultiralo Dopunom uredbe o merama za vreme vanrednog stanja koji je donela Vlada Republike Srbije, koja je objavljena u Službenom Glasniku, a tiče se zabrane kretanja za osobe sa autizmom. To je takođe doprinelo većem kredibilitetu našeg udruženja u lokalnoj zajednici i poverenju građana u ideje za koje se zalažemo.


Ostvarili smo saradnju sa lokalnom samoupravom i Centrom za socijalni rad. Javnim zagovaranjem inicirali smo uvođenje usluge socijalne zaštite lični pratilac deteta. Bili smo među članovima radne grupe u opštini, koja je radila na nacrtu usluge.

Ostvarena je saradnja sa lokalnim medijima, koji su doprineli informisanju stanovništva o pravima osoba sa invaliditetom i značaju uvođenja usluge socijalne zaštite lični pratilac deteta, animirali građane Lajkovca za aktivnosti socijalnog uključivanja dece sa teškoćama u razvoju, posebno kao lični pratioci.Do sada smo pet osoba obučili, finansirajući im akreditovanu obuku, za posao ličnog pratioca. Krajnji cilj je da naše udruženje dobije licencu za vršenje usluge lični pratilac deteta, kako bi bili nosioci usluge na lokalu.


Uključeni smo u radnu grupu pri opštini (kao predstavnici civilnog društva) i trenutno radimo na nacrtu četvorogodišnje Strategije socijalne zaštite Opštine Lajkovac za period 2021. – 2025.


Uspostavili smo saradnju sa SIPRU timom, uključili se u njihove obuke za mapiranje korisnika/outreach . Usmereni smo na to da se kao organizacija razvijamo i napredujemo.


Sada u novembru pokrenuli smo Inkluzivni centar „Podrška detetu i porodici“, kao odgovor na situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID – 19. Inkluzivni centar je pokrenut u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo ACT “. Donator projekta je Švajcarska agencija za razvoj I saradnju (SDC), a implementacioni partneri su HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske Inicijative iz Beograda. U okviru inkluzivnog centra , deci je omogućen: svakodnevni boravak u prostorijama udruženja uz različite slobodne aktivnosti, individualni tretmani sa defektologom logopedom, brojne radionice i još puno toga.


Uverena sam da smo postavili dobre temelje za dalji rad udruženja i realizaciju svega zamišljenog, što bi moglo da doprinese i olakša deci i mladima sa teskoćama u razvoju i njihovim porodicama.”

Udruženje BaziMili izražava zahvalnost svim građanima Lajkovca na ukazanoj podršci i poziva sve da im se priključe, kako bi zajedno doprineli novim pozitivnim promenama i stvarali bolji svet za svu decu.


Za jednu malu sredinu bremenitu brojnim predrasudama, u kojoj su u ovoj osetljivoj oblasti činjeni pionirski koraci, uz neminovno razbijanje tabua, prvi rezultati rada Udruženja BaziMili, koje su osnovali roditelji dece sa autizmom i drugim teškoćama u razvoju, više su nego odlični. A krenulo se od nule.

Related posts

Leave a Comment