SKRINING DOJKI ČUVA ŽIVOTE

Oktobar je mesec borbe protiv karcinoma dojke i lekari apeluju na žensku populaciju da se odaziva skrining pozivima kako bi kod potpuno zdravih žena na vreme uočili eventualne promene koje mogu ukazivati na razvoj karcinoma.


U mеdicini mаmоgrаfiја prеdstаvljа tакоzvаni zlаtni stаndаrd zа pоstаvljаnjе diјаgnоzе rака dојке. Iz Opšte bolnice Valjevo i оvоm priliкоm pоdsеćаju žеnе živоtnе dоbi оd 50 dо 69 gоdinа nа vаžnоst mаmоgrаfsкоg prеglеdа којi је pоtrеbnо оbаviti јеdnоm u dvе gоdinе. Оvај prеglеd sе rаdi коd zdrаvih žеnа u cilju коntrоlе zdrаvljа, јеr sе uprаvо u оvој živоtnој dоbi оčекuје nајčеšćе pојаvljivаnjе mаlignе bоlеsti dојке. Žеnе које u svојој pоrоdičnој istоriјi imајu blisке rоđаке које su bоlоvаlе оd rака dојке оvај prеglеd trеbа dа urаdе mnоgо rаniје, uz prеthоdnu коnsultаciјu sа svојim lекаrоm. Žеnе mlаđе živоtnе dоbi sе оd 40. gоdinе nајčеšćе коntrоlišu ultrаzvučnim prеglеdоm. Svака žеnа, bеz оbzirа nа gоdinе živоtа, trеbа dа brinе о svоm zdrаvlju. Sаmоprеglеd dојкi је nаviка којu trеbа štо višе primеnjivаti као nајјеdnоstаvniјi mеtоd коntrоlе zdrаvljа. 

U Opštoj bolnici Valjevo u ovoj godini je ukupno novootkrivenih karcinoma dojke 58. Najmlađa pacijentkinja ima 37 godina, a najstarija 86. Kod mlađih žena od 45 godina novootkriveno je 6, a u životnoj dobi od 45 do 55 godina zabeleženo je 5. Sa starijom životnom dobi povećava se i rizik od oboljevanja pa je tako od 55 do 65 godina starosti, obolelo 15 žena, a kod starijih od 65 godina otkriveno je 32. U prethodnoj 2019. godini, novootkrivenih slučajeva bilo je 101.

Skrining je izrazito važan iz razloga da se tumori ili promene u dojkama otkriju na vreme kada je postotak izlečenja visok.

“Ukoliko se promene otkriju u premalignim lezijama i otklone na vreme, osim što spasava se život sprečava se razvoj negativnih malignih alteracija. Ukoliko je već došlo do maligniteta u dojkama mamografijom istu tu promenu uočavamo znatno ranije, u malim idmenzijama kada je i lečenje i izlečenje potpuno moguće. Prema ranije dostupnih podataka iz 2016. Godine nam govori da je broj osiguranica u ciljanoj grupi žena prema godinama života koje su pozvane na skrining dojki bio 6662, od čega se na žalost na mamografski pregled odazvalo svega 1061 žena. To znači da je svega 15% žena se odazvalo na skrining”, navela je dr Aleksandra Milutinović šef Odseka onkologije sa palijativnom negom Opšte bolnice Valjevo koja se u svakodnevnom kliničkom radu sreće sa problematikom karcinoma dojki, apelujući i pozivajući žene da se odazivaju skrining pozivima, jer samo tako i može da se nešto otkrije na vreme i nešto učini za njihovo ozdravljenje.

Dr Aleksandra Milutinović je još jednom naglasila da mamografski pregled nije invazivan niti štetan u smislu zračenja, takođe je bezbolan, a korist od mamografije je višestruka ukoliko se svaka promena otkrije na vreme. U našem regionu mamografija se sprovodi u Opštoj bolnici Valjevo koja poseduje digitalni mamograf, zahvaljujući donaciji Vlade Japana.

Related posts

Leave a Comment