PODSETNIK – ANKETA ZA PRIVREDU DO 9. OKTOBRA

Lokalna samouprava podseća na poziv koji je uputila privrednim subjektima sa teritorije opštine Lajkovac da izdvoje par minuta i popune anketu na linku https://forms.gle/rcLbzSA39Fz9zkHR. Pristup anketi je omogućen do 9. oktobra.

Pozivaju se privredni subjekti sa teritorije opštine Lajkovac da na linku https://forms.gle/rcLbzSA39Fz9zkHR7 popune kratku anketu u vezi podrške koja im je potrebna u poslovanju. Krajnji rok za popunjavanje upitnika je 9. oktobar 2020.

Cilj predmetnog anketiranja je mapiranje potreba privrede, kako bi se kroz Program lokalnog ekonomskog razvoja kreirale mere (finansijske ili nefinansijske) za njen održivi rast i razvoj. S tim u vezi, molimo privredne subjekte da izdvoje vreme i ukažu na segmente u kojima im lokalna samouprava može pomoći da unaprede svoje performanse.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC
ODELJENJE ZA PRIVREDU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOixklXqpnvNuFtI4WnMP3TMmxlJ8P2il_dCrPHd_r-AprTQ/viewform

Related posts