“ŽRTVA ŽRTVI NAJBOLJE POMOGNE”, IZAŠAO PRVI BROJ ČASOPISA “HAJR” I OTVORENE NOVE PROSTORIJE UDRUŽENJA NA OBILIĆEVOM VENCU

 

Udruženje žrtava nasilja “Hajr” svečano je u novim prostorijama kancelarije u Beogradu, u izuzetno prijatnoj atmosferi obeležilo izlazak prvog broja Časopisa “Hajr”, kao i otvaranje nove kancelarije. Svečanosti su prisustvovali članovi Udruženja, predstavnici Vlade Srbije, diplomatskog kora, javnog i kulturnog života, brojni drugi gosti, kao i predstavnici lokalnih kancelarija udruženja. Opština Lajkovac je takođe deo porodice “Hajr” i jedna je od prvih lokalnih samouprava u Srbiji u kojoj je otvorena lokalna kancelarija udruženja i koja je dobila lokalnog koordinatora.

Osim izdavanja prvog broja časopisa “Hajr”, koji je humanitarnog karaktera u borbi protiv nasilja u porodici, Udruženje “Hajr” je ovom priliom obeležilo i početak rada u novim prostorijama, jer se kancelarija Udruženja sada nalazi na novoj adresi, u vrlo funkcionalnom i za svoje aktivniosti podesnom prostoru, na atraktivnoj lokaciji Obilićev venac br.4.

Ovom prilikom, predsednica Udruženja žrtava nasilja Hajrija Ramadani je između ostalog izjavila: “Kada se sve zabere, iz našeg iskustva zaključak je da žrtva žrtvi najbolje pomogne, jer postoji međusobno razumevanje i empatija koja osnažuje žrtvu da i sama prebrodi probleme sa kojima se suočava. Ono što mi želimo, i što je naš cilj, je da Srbija bude sigurna kuća za sve građane, bez obzira na različitosti koje u našem društvu postoje.”

Hajrija Ramadani, osnivač i predsednica Udruženja žrtava nasilja “Hajr”se ovom prilikom zahvalila svima koji su dali doprinos u postizanju dosadašnjih rezultata:

“Hvala svima koji su podržali prvi broj našeg Časopisa “Hajr” kao časopisa od društvenog interesa, periodike informativno – edukativne, koja se bavi osetljivim temama. Posebnu zahvalnost dugujemo Njegovoj ekselenciji, palestinskom ambasadoru Mohammedu Nabhanu, Ministarstvu za rad i zapošljavanje i Ministarstvu za kulturu i informisanje i mnogim drugima, koji podržavaju i podstiču borbu koju vodimo. Zahvalnost dugujem i dopisnicima časopisa, a to su Aleksandar Mitrović, Prof. Jovan Marić, Branka Selaković, Ana Maksić, Saša Dojčinović Rekonekcija, Dušan Radović, Blagoje Baković, Michael Loyd Gray, Nada Kukolic, Nada Karadžić, Đurica Edelinski, kao i saradnicama zaduženim za crteže, odnosno ilustracije, Atini Gajdos i Vanji Milićević”.

Program rada Udruženja žrtava “Hajr” predviđa pružanje socijalne, pravne i psihološke podrške žrtvama nasilja, u procesu hitnih intervencija (alternativnog smeštaja, hitne medicinske i psihološke pomoći), rehabilitacije (smeštaja, materijalne, pravne, medicinske i psihološke pomoći) i reintegracije u društvo (porodične, ekonomske, kulturne i reintegracije u zajednici, kao i ostvarivanja zakonskih prava).

Podsećamo, u okviru Udruženja deluju Pravni i Medicinski tim, Omladinski i dečiji tim, Medija i marketing tim, Projektni tim, Kreativni tim, tim saradnika u lokalnim kancelarijama, tim za saradnju sa institucijama Republike Srbije i tim za bezbednost.

Sve do sada osnovane lokalne kancelarije udruženja imaju rezultate, uključujući i kancelariju u Lajkovcu. Prisutan je trend unrzanog širenja mreže kancelarija Udruuženja “Hajr” u Srbiji, a mnoge sredine izražavaju potrebu i želju za njihovim osnivanjem.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, jer ste žrtva nasilja, možete se obratiti putem telefona 064 482 95 99 i Emaila uznhajr@gmail.com, ili svojoj područnoj lokalnoj kancelariji. Žrtve nasilja sa područja opštine Lajkovac mogu se javiti na broj: 064/ 501 – 0290 ili na broj 064/ 296 – 0383.

 

Related posts