U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI I NOVA PRAVILA

 

Na konferenciji za novinare u Valjevu, održanoj povodom nove školske godine, a nakon sastanka sa direktorima svih područnih škola, načelnica Školske uprave Kolubarskog i Mačvanskog okruga dr Zorica Jocić najveću pažnju obratila je na prezentovanje zdravstveno – higijenskih mera ustanovljenih u cilju maksimalne zaštite od COVID-19, ali i na raspoložive modele realizacije nastave u novim okolnostima.

U valjevskom kraju, na osnovu anketiranja roditelja, škole su izabrale kombinovane modele nastave, jer se manje od 5% roditelja izjasnilo za neposrednu nastavu. Časovi će trajati po 30 minuta. U osnovnim školama ne može biti više od 15 učenika u grupi, dok će u srednjim školama sva odeljenja koja imaju više od 16 učenika biti deljenja u dve grupe. Istovremeno, opsežan je predlog mera od strane Ministarstva prosvete od toga da je fleksibilno vreme početka nastave za svako odeljenje, da se funkcioniše bez kabinetske nastave, pa do kretanja učenika unutar škole i do preporuke da deca užinu donose od kuće. Naravno, zaštitne maske biće obavezne, posebno za nastavnike.

Dr Zorica Jocić, načelnica Školske uprave Kolubarskog i Mačvanskog okruga je detaljnije pojasnila modele nastave i funkcionisanje u novoj školskoj godini:

“Od 1. do 4. razreda svi učenici će ići u škole i imati neposrednu nastavu, dakle nastavni rad će se realizovati isključivo u školi i neće biti nastave na daljinu.

Za učenike od 5. do 8. razreda postoje dva modela. Osnovni model je kada škole imaju dovoljno prostornih mogućnosti i kadrovskih resursa da se organizuje rad za sve učenike, a kombinovani model je drugi model od 5. do 8. razreda i on uključuje kombinaciju neposrednog rada u školi i nastave na daljinu.”

Prema njenim rečima, resorno Ministarstvo preporučilo je da 5. i 6. razredi idu u školu ponedeljkom, sredom i petkom, a 7. i 8. razredi – utorkom i četvrtkom, a svake naredne sedmice da se rotiraju.

Ministarstvo je dozvolilo da se može kombinovati i više odeljenja i na različite načine, ukoliko to prostorni uslovi dozvoljavaju, ali da moraju biti zadovoljene sve higijensko – zdravstvene mere koje su propisane.

“Što se tiče valjevskih osnovnih škola, one su izabrale takvu kombinaciju da idu učenici od 5. do 8. razreda, znači svi, ali podeljeni na grupe, na pola. To im olakšava i raspored i organizaciju nastave, a i prevoz učenika je tako koncipiran. Osim toga, škole koje su u obogaćenom jednosmenskom radu, organizovaće nastavu neposredno u školi, jer imaju dovoljno prostora i dovoljno mogućnosti da podele učenike na grupe”, pojasnila je dr Zorica Jocić.

U pogledu nastave u srednjim školama u predstojećoj školskoj 2020/2021. godini, predviđena su dva modela: nastava na daljinu i nastava po kombinovanom modelu, gde se kombinuje neposredan rad u školi i nastava na daljinu.

“Naše srednje škole idu po modelu da se učenici od 1. do 4. godine dele na grupe: jedne nedelje ide jedna polovina tih razreda, ona polovina koja ne prati nastavu neposredno u školi, ona je prati na RTS-u preko RTS Planete, i onda se samo sledeće nedelje rotiraju”, precizra Jocić.

Časovi će i za osnovne i za srednje škole trajati 30 minuta. Od 1. do 4. razreda maksimalno će biti po četiri časa dnevno. Od 5. do 8. razreda preporučeno je pet časova, mada je u razgovoru sa direktorima dogovoreno da bi šest ćasova bilo najoptimalnije, ali ne preko toga. Grupe učenika odeljenja srednjih škola koji dolaze na nastavu imaće sve časove po rasporedu koji je predviđen za taj dan.

Za srednjoškolce, na RTS-u biće emitovani časovi iz sedam obrazovnih predmeta: srpskog, matematike, istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Takođe, biće snimani časovi za sve obrazovne profile i za sva područja rada. Osim toga, osnovne i srednje škole biraju elektronski sistem za učenje, odnosno specijalizovane sisteme za učenje koji omogućavaju kreiranje određenih nastavnih sadržaja, dodavanje obrazovnih resursa, razmenu na forumima. Što se tiče srednjih škola, ovaj sistem za učenje omogućava formativno i sumativno ocenjivanje, ili procenjivanje i vrednovanje znanja učenika, tako da je u slučaju nemogućnosti organizovanja neposrednog rada, moguće iskoristiti ovaj sistem i kao jedino sredstvo čak i u najmanjim grupama u srednjim školama.

“Vrlo je bitno što kad škola izabere samo jedan, npr. Poljoprivredna u Valjevu je odabrala Google učionicu, i direktor može da prati sve ono što se dešava na toj obrazovnoj platformi, ali možemo i mi iz Ministarstva prosvete i školskih uprava”, rekla je dr Zorica Jocić.

“Škole su u obavezi da anketiraju roditelje koji način hoće da njihova deca ostvaruju od 1. septembra. Konačnu odluku donosi nastavničko veće na osnovu većine izjašnjenih rodtelja s time što, u određenim slučajevima, roditelji se mogu i predomisliti. Recimo, ako vide da nije dalo efekta da im dete uči na daljinu, a veći deo njegovih drugova je na neposrednoj nastavi u školi, ako su opravdani razlozi može da se promeni način učenja” – rekla je načelnica Školske uprave.

Direktori su u obavezi da 31. avgusta organizuju prijeme za učenike 1. i 5. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole. Tada se, uz posebne zdravstveno – higijenske mere, mora organizovati kontakt razrednih starešina sa roditeljima učenika i sve mere propisane bezbednosti moraju biti preduzete. Svaka škola je u obavezi da sve epidemiološke mere i postupke prevencije i zaštite od COVID-19 istakne na školskom sajtu i na svim vidljivim mestima u školi, tako da učenici čim ulaze moraju imati informacije. Osim toga, prvi dan u svim školama, dakle 1. septembar, biće posvećen edukaciji i radionicama i prevenciji od infekcije koronsvirusom.

Prema rečima dr Zorice Jocić, nastavnici moraju povesti računa o opterećenosti učenika jer, kako je navela, dešavalo se da su, tokom proleća prethodne školske godine, učenici dobijali previše zadataka, pa je usledila preporuka Ministarstva nastavnicima da moraju da sarađuju, da se timski bave svakim odeljenjem, svakim detetom, da se zada optimalno koliko učenik može u toku dana da savlada određenog gradiva, kao i da se mora znati u kom su vremenskom terminu učenici opterećeni, jer ne može biti da je to ceo dan ili da su to kasni noćni sati.

“Najbolji način je da se timski radi na nivou svake škole, kad svi nastavnici sednu pa se dogovore kada se obrađuje jedna tema da se povežu svi sadržaji iz različitih predmeta, da se integrišu, jer mi stalno pričamo o razvijanju međupredmetnih kompetencija. Evo prilike da se uvežu sadržaji i da nastavnici imaju zajedničke zahteve u odnosu na učenike. Tu su preporučeni “tematski dani” ili npr. u srednjim školama za one predmete koji imaju više časova preporučuju se dvočasi”– navodi Jocić.

Što se tiče predmeta ili aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola, kao što su pevanje ili navijanje, to se apsolutno ne preporučuje, tako da na časovima muzičkog učenici neće pevati,a na časovima fizićkom nema navijanja. Đaci će se učenici na tim časovima baviti drugim stvarima vezanim za nastavu tih predmeta. Preporučuje se da se nastava fizičkog realizuje u prostoru dvorišta, dakle ne u zatvorenim prostorijama.

Radi povećanja zaštite od COVID-19, preporuka školama je da nakon boravka učenika u učionicama, na malim odmorima, a posebno tokom pauza od 20 minuta, bude izvršena kompletna dezinfekcija školskih učionica, hodnika, predmeta koje učenici koriste.

“Osim toga, preporučuje se fleksibilan raspored zvonjenja, da ima 10 minuta razlike kada počinju časovi, da bi se izbeglo da u isto vreme svi učenici budu na odmorima, tako da neće biti ni u hodnicima u isto vreme, ni u toaletima itd. Ministarstvo je do tančina dalo preporuke, tako da se tačno zna da učenici treba da idu desnom stranom hodnika, da u toalet može da uđe samo onoliko učenika koliko ima kabina, da će jedan nastavnik voditi računa o tome da učenici u redu i na određenom rastojanju čekaju da uđu u toalet itd.” – kazala je Jocić.

Prema njenim rečima, jedna od preporuka resornog Ministarstva je da svakodnevno, pre polaska u školu, roditelji kontrolišu telesnu temperaturu svoje dece. U slučaju da učenik tokom nastave dobije simptome respiratorne infekcije, biće smešteno u posebnu prostoriju do dolaska roditelja čija je obaveza da ga odvedu na pregled. Ona je takođe napomenula da je preporuka da svako odeljenje ima svoju učionicu, odnosno da neće biti kabinetske nastave. Naravno, zaštitne maske su obavezne, za nastavnike i tokom časova.

Govoreći o investicionim ulaganjima, načelnica Jocić je naznačila da je prošlogodišnja adaptacija OŠ “Milan Munjas” na Ubu, kada su dograđeni bazen i šest učionica, sada znatno olakšali organizaciju nastave. U srednjoj školi u Lajkovcu je odabrana nastava na daljinu, tako da će u predstojećem periodu, do kraja kalendarske godine, rekonstruisati školski objekat. U Mionici privode kraj kompletnu adaptaciju objekata osnovne i srednje škole, kao i u Belanovici i Ljigu gde je inače u toku tender za rekonstrukciju škole “Sava Kerković”. Osečina je aplicirala za sredstva radi rekonstrukcije drugog školskog objekta.

Odgovarajući na pitanja novinara, načelnica Školske uprave dr Zorica Jocić rekla je da roditelji dece čije je nastava predviđena individualnim obrazovnim programom, biraju model nastave.

 

Related posts