OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE LAJKOVAC O JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA

O B A V E Š T E Nj E:

 

Obaveštavaju se mladi poljoprivrednici sa teritorije opštine Lajkovac da se objavljuje  Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac u 2020.godini.

Tekst javnog poziva i potrebni obrasci mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Lajkovac www.lajkovac.org.rs

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja  u dnevnim novinama „Alo“.

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Broj:320-137/2020-IV  od 08.07.2020.godine

 

NAČELNIK

Živorad Bojičić,dipl.pravnik

Related posts