U TOKU TRETMAN SUZBIJANJA LARVI KOMARACA

 

Danas i sutra (8. i 9. jula) obavlja se najavljeni tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lajkovačke opštine. Tretman suzbijanja larvi komaraca vrši se na kompletnom području lajkovačke opštine, dakle i na gradskom i na seoskom području, dok će se tretman zaprašivanja koji će se obavljati u kasnijoj fazi vršiti na gradskom području. Kako saznajemo, aktuelni tretman je od velikog značaja, jer se iz jedne larve može razviti čak 400 komaraca.

Dvodnevni retman suzbijanja larvi komaraca izvoditi se danas i sutra u periodu od 9 – 18 časova.Tretman se vrši preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG, a radove izvodi preduzeće SINITRA DDD d.o.o iz Valjeva, koje ovaj posao obavlja na području celog Kolubarskog okruga.

Sve lokacije i mesta su obeležena gps kordinatama i kao takve poslate nadzornim organima.Akcijom su obuhvaćeni svi lokaliteti za koje je utvrđeno da su infestirani larvenim stadijumima,a u cilju smanjenja brojnosti kao vektora zaraznih bolesti, prvenstveno virusa Zapadnog Nila.

Posle završene akcije, stanje se kontinuirano prati i vrše se dalje analize u cilju smanjivanja populacije komaraca na Kolubarskom okrugu.Prilikom obavljanja larvicidnog tretmana , a pošto se obavlja selektivnim preparatom, nema potrebe izmeštati pčelinjake sa lokacija .

Related posts