UVID U BIRAČKI SPISAK

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS” br. 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS”, br. 15/2012 , 88/2018 i 67/2020 ) ,Rešenja o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih 04.marta 2020. godine 02 br. 013-163/20 od 11.05.2020.godine i Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine opštine Lajkovac koji su raspisani 4.marta 2020.godine br.21 od 11.05.2020.godine, Opštinska uprava opštine Lajkovac

IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA
ZA PODRUČJE OPŠTINE LAJKOVAC

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Lajkovac izložen je u sedištu Opštinske uprave Lajkovac, ul. Omladinski trg 1, sprat 2, kancelarija 210.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani tačni podaci.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Lajkovac mogu podneti opštinskoj upravi u vremenu od 7-15 časova i u neradne dane od 7-15 časova najkasnije do zaključenja biračkog spiska 05.06.2020. godine.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Obaveštavaju se građani da mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, do 30. maja 2020. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Lajkovac (izabrano mesto glasanja). Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

Pozivaju se maloletna lica koja stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska, u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku i dopunu neke činjenice, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Obaveštavaju se građani da mogu najkasnije 30.05.2020.godine, podneti zahtev diplomatskom-konzularnom predstavništvu, da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Po zaključenju biračkog spiska građani i podnosioci proglašene izborne liste mogu podneti zahtev za promene u biračkom spisku neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili preko Opštinske uprave opštine Lajkovac, odnosno po mestu boravišta za interno raseljena lica zaključno sa 17.06.2020.godine do 24.00 časova.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

U Lajkovcu, 11.05.2020. godine

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Broj:013-4/20-IV od 11.05.2020.godine

NAČELNIK
OPŠTINSKE UPRAVE
Živorad Bojičić, dipl. pravnik

Related posts