UVID U BIRAČKI SPISAK

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS” br. 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Službeni glasnik RS”, br. 15/2012 i 88/2018) i Rešenja o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih 04.marta 2020. godine 02 br. 013-163/20, Opštinska uprava opštine Lajkovac

IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA
ZA PODRUČJE OPŠTINE LAJKOVAC

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Lajkovac izložen je u sedištu Opštinske uprave Lajkovac, ul. Omladinski trg 1, sprat 2, kancelarija 210.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani tačni podaci.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Lajkovac mogu podneti opštinskoj upravi u vremenu od 7-15 časova i u neradne dane od 7-15 časova najkasnije do zaključenja biračkog spiska 05.06.2020. godine.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Obaveštavaju se građani da mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, do 30. maja 2020. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Lajkovac (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jednice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

Obaveštavaju se građani da mogu najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

U Lajkovcu, 11.05.2020. godine

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

NAČELNIK
OPŠTINSKE UPRAVE

Živorad Bojičić, dipl. pravnik

Related posts